Рамка с опън-натискови пръти в Rоbot Structural Analysis

Разпределяне на товари в опън-натискови пръти в Robot

При моделирането на конструкцията в Robot Structural Analysis, е необходимо някои от прътите да бъдат моделирани да работят само на осова сила – например при X-връзки. За модела е важно как се разпределят тези товари в опън-натискови пръти.Един от начините да се постигне това е да сложим стави в краищата на пръта.Така ще имаме незначителни огъващи моменти и основното усилие ще бъде опън-натисково. Единият начин да постигнем това е да заложим стави в двата края на пръта – тогава основното усилие в пръта ще бъде осовото, с незначителни моменти от собствено тегло.

Правилният начин обаче е да укажем, че прътът работи изрично само на осова сила. Това става с командата Advanced properties, извиква се от менюто Geometry->Additional Attributеs->Advanced bar properties. Може да се конкретизира дали пръта поема само натискови или само опънни усилия:настройки на опън-натисков прътRobot изписва truss до пръта, съответно truss, comp за само натискови или truss, tens  за само опънни пръти. При използването на truss bars следва да се имат предвид някои особености при разпределнието на натоварването върху тези пръти.

Собствено тегло и осово натоварване

Собственото тегло на елемента се прилага във възлите, без да създава огъващи моменти. Осовото натоварване се разпределя нормално.

Директни товари върху опън-натискови пръти

Много е важно да се отбележи, че натоварвания перпендикулярни на оста на пръта се игнорират от програмата. Това се отнася за товари приложени директно върху пръта – равномерно разпределени (Uniform load on a bar), трапецовидни (Trapezoidal load on a bar) и концентрирани сили върху пръти (Bar force). Т.е. тези натоварвания не “изтичат” никъде, все едно ги няма:

Напречни товари върху опън-натисков прът

Опън-натисков прът и Cladding

Когато Cladding предава товар върху опън-натисков прът, напречните товари се разпределят във възлите на пръта и не пораждат огъващи мометни и напречни сили. Осовите товари се разпределят нормално по дължината на пръта. Това се вижда от следващия пример:

С помощта на Cladding разпределям еднопосочно площен товар върху трите напречни греди. Средната греда е моделирана като oпън-натискова. Товарът, който се поема от нея, е пренесен във възлите и надлъжната греда получава моментова диаграма:

Прехвърляне на натоварванията от cladding върху опън-натисков елемент

Опън-натисков прът и плочи

При приемане на товар от плочи, нещата са по-различни. В следващия пример чрез ортотропия съм моделирал еднопосочни плочи (на картинката стрелката указва посоката на изтичане на товара), като средната греда е моделирана като truss bar  в лявата плоча и като нормална греда в дясната. При предаване на перпендикулярните товари, опън-натисковият прът се игнорира и товара изтича по другите елементи, но не се губи:

Предаване на товар от плочи в опън-натисков елемент

 

Оставете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.