Robot - линии на влияние

Линии и повърхнини на влияние в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 – част 1

Програмата поддържа два типа подвижни товари – по линия (контур) и по площ. Част 1 – Определяне на повърхнини на влияние за дадено усилие в даден елемент.

Армировъчен план в ASD

Модул Reinforcement в AutoCAD® Structural Detailing

Модулът Reinforcement в AutoCAD® Structural Detailing е автоматизиран софтуер за изготвяне на качествени армировъчни планове с подробна спецификация.  Чрез използване на инструментите за автоматично позициониране, моделиране и надписване,  се намалява възможността от допускане на технически грешки при оформяне на документацията на проекта.