Армировъчен план в ASD

Модул Reinforcement в AutoCAD® Structural Detailing

Модулът Reinforcement в AutoCAD® Structural Detailing е автоматизиран софтуер за изготвяне на качествени армировъчни планове с подробна спецификация.  Чрез използване на инструментите за автоматично позициониране, моделиране и надписване,  се намалява възможността от допускане на технически грешки при оформяне на документацията на проекта. Спецификацията се извършва автоматично, като за всяка една позиция се дава и схема за заготовка. Добавени са богати възможности за настройване на стиловете за изобразяване на армировката, надписите, вида на спецификацията, оразмеряването на прътите и др.За изработването на армировъчен план на плочи са предвидени инструменти за създаване на различен контур на разпределение на армировката – правоъгълен, с произволен контур, ветрилообразно, дъговидно и др. Армирането може да стане както с прави пръти, така и с прави и огънати. Може да се избира от десетки различни стандарти за асортимента от армировъчни пръти – EC, DIN, СНИП и др.

ASD армировка плоча

Налични са модули за автоматично изчертаване на греди, колони, фундаменти, стълбищни рамена, подпорни стени и много други.

ASD Армировка греда

Армировката на тези елементи може да се моделира и ръчно, като е предвидена готова библиотека от типови профили. Добавена е възможност за изчертаване на армировки с произволна геометрия и размери. В стоманобетонните елементи могат да се вмъкват стоманени профили, при нужда от твърда армировка.ASD - Фигури на армировката

ASD - Спецификация

Спецификацията на армировката в AutoCAD® Structural Detailing се изготвя автоматично, заедно с фигурни схеми на отделните пръти.

Автоматично се следи за повтарящи се позиции, както и за поставяне на еднакви позиции на идентичните армировки.

При необходимост от корекции на чертежа, армировъчните пръти се коригират от стандартните панели за изчертаване.  На всеки един прът може да се промени геометрията, да се добавят или премахнат куки, да се промени покритието. Направените промени се отразяват автоматично по всчики надписи, дименсии и спецификации.

Оставете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.