Autodesk ATC

ATC Certificate BIM University

BIM University е сертифициран Autodesk Authorized Training Center и провежда присъствени и онлайн курсове за широка гама BIM софтуерни продукти. Присъствените курсове се провеждат в оборудвана учебна зала и курсистите получават онлайн достъп до видеозапис на сесиите. Всеки завършил присъствен курс получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

Обучение и ресурси

Нашата цел е използването на силата на BIM за всяка част от проекта – от идейната фаза, до работните чертежи. Така предлагаме изцяло нов подход при представяне на проектните си намерения. Надскачаме традиционните разбирания какво трябва да съдържа проекта с нововъведения, които биха били невъзможни без новите технологии. Имаме дългогодишен опит в архитектурата, конструкциите, управлението на проекти и познаваме на експертно ниво най-новите софтуерни продукти в AEC индустрията.

Учебен център

Разполагаме с просторен учебен център с оборудвано работно място с компютър за всеки курсист. Типичната група се състои от 4 до 8 курсисти, но при нужда в учебния център могат да се обучават до 12 човека.
Учебен център - картинка 1
Учебен център - галерия 4
Учебен център - галерия 5
Учебен център - галерия 2
Учебен център - галерия 6
Учебен център - галерия 3

Екип

арх.Виктор Кузев
параметричен дизайн