За мен

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Автор на няколко блога, посветени на софтуер за проектиране и канал в Youtube.

Лицензи и сертификати

Член на КИИП с пълна проектантска правоспособност. Притежава международно признати сертификати “Autodesk Certified Instructor” и „Autodesk Certified Professional“.

Моята цел
Използването на силата на BIM за всяка част от проекта – от идейната фаза, до работните чертежи. Така прилагам изцяло нов подход при представяне на проектните си намерения. Променям традиционните разбирания какво трябва да съдържа проекта с нововъведения, които биха били невъзможни без новите технологии.