Robot - линии на влияние

Линии и повърхнини на влияние в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 – част 1

Програмата поддържа два типа подвижни товари – по линия (контур) и по площ.

Част 1 – Определяне на повърхнини на влияние за дадено усилие в даден елемент.

От меню Loads->Special Loads->Load Pattern отваряме панела Load Pattern.

Настройка на линии на влияние1. В клетката Panel въвеждаме номерата на панелите, върху които ще се движи едничната сила ( в случая това са трите панела на пътното платно на моста – двете конзоли и средната част – 1, 2  и 3);

2. С бутона Add се извежда панела Definition of influence surface;

3. Определяме номера на елемента, за който ще търсим повърхнини на влияние – долният прът от дъгата на конструкцията с номер 14;

4. Въвеждаме номера на елемента в клетката Element и

5. За точка от елемента въвеждаме относително разстояние от 0 до 1 в клетката Position. Относителното разстояние се определя от началото на пръта (стойност 0) до неговия край (стойност 1). Началото и края на пръта се определят от направлението на локалните му оси, които са ни предварително известни. В случая избираме точка в средата на пръта – т.е. стойност 0.5;

6. Програмата автоматично създава товарно състояние Forces_Fx_14/0.5 , с което описва необходимите номер на елемент, позиция и разрезно усилие;

7. С бутона Apply въвеждаме така създаденото товарно състояние в списъка за изчисление Definition of influence surface. По този начин добавяме още елементи, за които търсим повърхнини на влияние. Можем да добавим в списъка влияние за реакции (tab Nodes), усилия в площен елемент (tab Detailed) и др.

8. С бутона Generate получаваме повърхнините на влияние за всяко товарно състояние от списъка:

Повърхнина на влияние - решение

В панела Load Pattern – Loads, можем да избираме всяко едно от създадените състояния за повърнини за влияние, като с поставяне на отметки на positive и negative избираме кои стойности на повърхнината на влияние да бъдат показвани. Стойностите са от -1 до 1 означени с изолинии.

Ако например търсим максималната положителна стойност за дадено усилие, можем да натоварим със съответния товар, описвайки го само върху положителните стойности върху повърхнината на влияние:

Натоварване на максимално усилие

9. С бутона Add case добавяме като товарно състояние за изчисление в модела името на повърхнината на влияние, но може и да изберем и друго име;

10. С ботона Load се отваря панелът за дефиниране на равномерно разпределен товар по описан контур Uniform Planar Load (contour);

11. Задаваме стойност на товара;

12. Избираме отметката Automatic panel selection in the contour plane, за може товарът автоматично да бъде разположен върху трите панела от пътното платно;

13. Избираме Contour definition и

14. Очертаваме контура на натоварването само върху положителните стойности;

15. С бутона Add добавяме натоварването и затваряме панела.Максимално усилие с товар върху площта на влияние

При правилно въвеждане получаваме натоварването върху плочата и можем да пуснем изчисление на целия модел за получаване на съответните разрезни услия.

Линии и повърхнини на влияние в Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011 –  част 2

Оставете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.