Как да разделим колони по нива в Revit? Split By Level plugin – ревю

Едно от първите неща, което правите в нов проект по част Конструкции, е да “прекарате” вертикалите. Най-лесно това става, ако първоначално моделирате колоните и шайбите от първия до последния етаж, като по този начин лесно премествате колоната или шайбата в план по всички нива едновременно.

Dynamo и Revit #1 - Промяна на работната равнина на плоча

Dynamo за проектанти #1 – Как да сменим Level-a на елемент от тип Floor (Видео)

При работата с Revit сигурно ви се е налагало да сменяте параметъра Level на Floor на ръка. Тогава се налага да пресмятаме на ръка новия Offset спрямо новото ниво, което е предпоставка за грешки.