Курс Основи на Revit Architecture

Какво е новото в Revit 2017

Новият Revit 2017 предлага доста подобрения, които се отнасят както до моделирането и оформянето на чертежи, така и към самото бързодействие на програмата и нейната произодителност. По традиция, новите неща са разделени в групи – новости в платформата и за архитектура, ново за конструкции и подобрения за сградни инсталации.

Подобрения за архитекти и в платформата на Revit

Основни подобрения в самата програма и по-важните архитектурни подобрения, които могат се отнесат и до моделирането на конструкции в Revit:

Дълбочина на изгледите (Depth cueing)

Дълбочина на изгледа

Това е нов инструмент  в Revit, с чиято помощ може да зададете дълбочина на изгледа в разрез или фасада. Или казано за не-архитекти, може да зададете избледняване на елементите на по-заден план за по-реалистичен вид. За да изпробвате тази настройка на изгледа, трябва за дисциплина на изгледа да изберете Architecture.

Подобрено поставяне на парапети

парапети по елементи

В тази версия може да моделирате парапети, които следват наклона, кривината или височината на елементите (горен ръб стени, ръбове или повърхности на наклонени плочи, покриви). Във връзка с разширените възможности за host-ване на парапетите, разработчиците от Autodesk подчертават изрично, че след ъпгрейд на файлове от по-стари версии е необходимо да се провери дали парапетите са в правилна позиция.

FormIt 360 конвертор

Може да конвертирате SketchUp®, RFA файлове за използване във FormIt  и да връщате RFA файлове обратно за работа в Revit.

Глобални параметри / Global parameters

revit-2017-global-parameters

Възможността за използване на глобални параметри в Revit, която беше предствена още в Revit 2016 R2, e с подобрени функции. Глобалните параметри могат да се асоциират към Type Properties на елементите, с instance или type project параметри. Ако не сте използвали до сега глобални параметри, може да добавите такива от проекта от Manage->Global Parameters. Те работят като параметрите на фамилиите и освен това могат да се асоциират към размерни линии директно в модела.

Подобрено бързодейстивие на софтуера

revit-2017-performance

Revit вече показва само видимите елементи в изгледа и не прерисува скритите елементи, обработва цветните запълвания във фонов режим. Така е постигната по-гладка и непрекъсната навигация в модела. Стени, които са много дребни в изгледа, се изобразяват само с външните си линии, а не с всички слоеве.

Подобрен текстов редактор в чертожното пространство

revit-2017-text-editor

За разлика от досегашните версии, в които вида на редактираният текст в редактора се различаваше от окончателния вариант в изгледа, в новата версия 2017, при редактиране текстът изглежда така, както и когато приключите редактирането (както в AutoCAD). Добавен е бутон за смяна на ГЛАВНИ/малки букви. Подобрена е автоматичната номерация, като са добавени  разстояния между номерацията (bullets). Може да се създава номерация на много нива на номериране и отместване. Докато редактирате текст, може да правите PAN и ZOOM, или пък временно да сложите background на текста, ако под има много елементи и става нечетимо. Подобрен е импорта/експорта на текста в чертежите  към Autodesk® AutoCAD®.

Подобрения и формули в annotation tags

revit-2017-tag-formula

Много добро попадение в тази версия е възможността за формули в таговете. За тях се въвеждат Calculated Values, както при параметрите на фамилиите. Самите тагове вече могат да бъдат “закарфичвани” (pinned) и не се променят или местят, докато не се отключат. Ако се премести елемент, чийто tag е заключен (pinned), тагът остава на място, а само leader-a се мести към новата позиция на елемента. Освен това leader-a на заключен tag не променя формата си ако стилът му се промня от “Free end” към “Attached end”.

revit-2017-tag-floor

Друго много полезно въведение е възможността за добавяне в tag-a за плочи дебелината на плочата, кота на горен и долен ръб. За многослойните плочи може да се избере дали да се вземе дебелината/котата за цялата плоча или само за основните слоеве (core). При променлива дебелина на плочата или наклонен горна/долна повърхност, в tag-а се изписва “Varies”.

Интегриран Dynamo в Revit

revit-2017-dynamo

Dynamo e средство за визуално програмиране и вече има пълна интеграция в Revit. Инсталира се заедно с програмата в менюто Manage. Може да се ползва моделиране на геометрия, импорт и експорт на геометрия и таблици от и към Revit, редактиране на текстове и много други. Dynamo e много по-лесен за научаване в сравнение със Script езици за програмиране като C#, Visual Basic и други.

Други подобрения в платформата

  • Заключване по тангенти – поставяне на заключване на контурни линии докато се изчертават “Контури” или във Family Editor-а (плочи, софити). Не работи за model lines или reference lines;
  • Подобрения в таблици – създаване на темлейт за изглед на таблица, като темплейта включва параметри за полета и много други. Таблиците вече могат да показват минимум и максимум за изчисления;
  • Подкатегории (Subcategories) за reference planes – може да се добавят в Manage->Object Styles. Веднъж добавени там, подкатегориите са достъпни във всеки изглед от Visibility/Graphic Overrides. Много е удобно, ако искате да си разграничите например по цветове и тип линия reference plans, които изполвате за разлини цели – за изрязване на елементи, за дефиниране на работни равнини и други;
  • Нова категория за Reference Plans при създаването на филтри;
  • Клавишна команда (най-накрая…) за View Range на изгледи. По подразбиране е VR, но си прегледайте настройките, защото може да се наложи да си добавите кратката клавшна команда сами;
  • Подобрен IFC експорт;

Подобрения и новости за Конструкции

От няколко версии насам, Autodesk работят много усърдно, за да може Revit да бъде много добра програма и за моделиране на армировки. Тенденцията се запазава и в тази версия, като подобренията за армировки са едно от важните неща за Конструкции. Друга основна посока на развитие е по-тясната интеграция с Advance Steel и възможностите на Revit да моделира стоманени конструкции в детайли. Новите Structural Connections са поредната стъпка в тази посока.

Връзки за армировка

revit-2017-rebar-coupler

Добавени са снаждания на армировка с подробен и детайлен модел. Може да се направи номериране и символно представяне на аксесоари за армировка в чертежите.

Разпределена армировка с променлива височина

revit-2017-Variable-rebar-distribution

Вече може лесно да се армира нестандартно напречно сечение на СТБ елементи. Може да се използва една анотация за много армировки. Таблиците за армировка са по-точни и показват променливата дължина на армировъчните пръти.

Управление на границите на армировката (Constraints) в графичен режим

revit-2017-Graphical-rebar-constraints

Още едно въведение, което ускорява моделирането на армировка в Revit. Местоположението на армировката в елементите зависи от покритието и ръбовете на елементите, спрямо които е прихваната. В тази версия, границите на прихващане и разстоянието от армировъчния прът до тях могат да се редактират графично.

Огънати заварени мрежи

revit-2017-Bent-fabric-sheets

Нова възможност на работа с огънати заварени мрежи, като контурът на огъване се изчертвава графично.

Съединения между стоманените елементи

revit-2017-generic-connection

Добавен е нов елемент – съединение между стоманени елементи. Това съединение е от тип Generic и в него може да се опишат подробности за съединението – неговият тип, носимоспособност, изисквания към съединението (клас и диаметър болтове например), както и много друга информация с добавяне на съответните (shared) параметри. Тяхното предназначение е за комуникация между различни специалисти – например между проектанта на фаза КМ и проектанта, който изготвя работните чертежи (КМД). Този вид съединения се изобразяват със символ, а не с реална геометрия, но могат да се tag-ват в чертежите.

Autodesk Steel Connections for Revit

revit-2017-Steel-Connections-for-Revit

Тези съединения се добавят от Structure->Connections, като наличните типове се добавят в проекта от plug-in (стартира се от малката стрелка под командата Structure->Connections).

revit-2017-Steel-Connections-for-Revit-load

Ако не можете да зареждате нови типове съединения, най вероятно не сте ги инсталирали. Те се инсталират като update на Revit, който може да видите при останалите updates в Autodesk Desktop App (това последното се инсталира с продуктите на Autodesk и се грижи да получавате навреме новите ъпдейти).  Ако вече сте заредили новите съединения, имайте предвид, че за да ги сложите успешно в модела, е необходимо фамилиите на стоманените елементи да са от последната версия на продукта. Ако имате стар проект и го ъпгрейднете до версия 2017, профилите които са вътре, не могат да се свържат с това съединение.

Тези съединения могат да се настройват през подобни панели като в Advance Steel, но все още не могат да се добавят нови типове съединения или да се правят изцяло нови фамилии. Най-вероятно техните възможностти ще бъдат разширени в следващи версии. Целта на тези съединения е връзката между проектантите на фази КМ и КМД. Като допълнение в панела за настройка на съединението има и якостна проверка по Eurocode (по същия начин както в Advance Steel).

Разделяне на колоните

revit-2017-split-columns

За улеснения на процеса на проектиране, в тази версия е добавена възможност за разделяне на колоните по височина в зададено местоположение. При необходимост, командата поставя и съединения от вида на описаните по-горе.

Нови каталози със стоманени профили

revit-2017-new-steel-catalog

Тази версия идва с нови каталози, в които са вкарани повече характеристики на стоманените профили. Целта е по-подробни таблици със спецификации и възможност за проектанта да взима характеристиките на сеченията директно от Revit. Освен това новите Steel Connections for Revit работят с профили само от новите каталози (виж по-горе).

Подобрения при фундаменти

revit-2017-isolated-foundations

Подобрено е прикачването (Attach) на колоните към фундаментите. При промяна на височината на единичните фундаменти се променя дължината на колоните.

Има и няколко важни промени в параметрите на единичните фундаменти, ивичните фундманети и фундаментните плочи:

  • Единични фундманети: Параметърът Offset сега става Height Offset From Level;
  • Фундаментни плочи: Параметърът Default Thickness, който се използва за филтри, тагове и таблици, сега е Foundation Thickness;
  • Elevation в таблици: Параметрите Top/Bottom Elevations сега мерят спрямо Project Base Point;
  • Elevation at Top/Bottom Survey: Параметрите Elevation at Top/Bottom Survey, които се използват за филтри, тагове и таблицисега мерят спрямо Shared Survey Point elevation

Оставете коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.