Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Курс основи на Revit MEP за ВиК отложен

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитекрурен модел, моделиране на водопроводна инсталация и канализация. Ще се разгледат […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Курс основи на Revit MEP за ВиК 19.10.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитекрурен модел, моделиране на водопроводна инсталация и канализация. Ще се разгледат […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Курс Основи на Revit MEP за ВиК – КИИП Варна

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитекрурен модел, моделиране на водопроводна инсталация и канализация. Ще се разгледат […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Основи на Revit MEP ВиК гр.Варна 21.11.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ВиК в гр.Варна дата: 21.11.2019 • свободни места: курсът е приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Основи на Revit MEP ВиК 11.11.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ВиК дата: 11.11.2019 • свободни места: курсът е приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Основи на Revit MEP ВиК 07.10.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ВиК дата: 07.10.2019 • свободни места: курсът е приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Основи на Revit MEP ВиК 25.09.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ВиК дата: 25.09.2019 • свободни места: курсът е приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва […]

Курс Основи на Revit MEP за ОВ

Основи на Revit MEP 04.06.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ОВК и ВиК дата: 04.06-09.03.2019 • свободни места: курсът е приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК и ОВК инсталациите на сграда със смесено предназначение в […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Основи на Revit MEP за ВиК – 05.03-07.03.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ВиК дата: 05.03-07.03.2019 • свободни места: курсът е приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Основи на Revit MEP за ВиК – 21.02-23.02.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ВиК дата: 21.02-23.02.2019 • свободни места: курсът е приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва […]