Курс Основи на Revit Architecture

Курс основи на Revit Architecture 22.02.2021

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на нива, стени, подове, врати, прозорци, стълби и други. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези […]

Курс Основи на Revit Architecture

Курс Основи на Revit Architecture – 10.08.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на нива, стени, подове, врати, прозорци, стълби и други. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези […]

Курс Основи на Revit Architecture

Основи на Revit Architecture 24.02.2020

КУРС ОСНОВИ НА REVIT Architecture дата: 24.02-29.02.2020 • свободни места: приключил ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на нива, стени, […]

Курс Основи на Revit Architecture

Основи на Revit Architecture 17.02.2020

КУРС ОСНОВИ НА REVIT Architecture дата: 17.02-20.02.2020 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и […]

Курс Основи на Revit Architecture

Основи на Revit Architecture 20.06.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT Architecture дата: 20.06-24.06.2019 • свободни места: прключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и […]

Курс Основи на Revit Architecture

Основи на Revit Architecture 05.06.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT Architecture дата: 05.06-09.09.2019 • свободни места: прключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и […]

Курс Основи на Revit Architecture

Основи на Revit Architecture 01.04.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT Architecture дата: 01.04-05.04.2019 • свободни места: прключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и […]

Курс Основи на Revit Architecture

Основи на Revit Architecture 17.12.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT Architecture дата: 17.12-20.12.2018 • свободни места: прключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и […]

Курс Основи на Revit Architecture

Основи на Revit Architecture 29.10.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT Architecture дата: 29.10-02.11.2018 • свободни места: прключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и […]