Курс по Autodesk Advance Steel

Курс по Autodesk Advance Steel 26.10.2020

За курса Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, греди, колони, автоматични и моделирани на ръка съединения и завършва с автоматично номериране на марки и […]

Курс Revit Structure за армировки

Курс Revit Structure за армировки (напреднали) – 05.10.2020

За курса Този курс надгражда уменията усвоени в курса „Основи на Revit Structure“ и включва изграждане на 3D модел на армировката и последващо изготвяне на армировъчни планове и спецификации от този модел. Програма на курса Настройки за армировки в Revit – покрития, снаждане, материали; Армиране […]

Курс Основи на Revit Structure

Курс Основи на Revit Structure 28.09.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за […]