курс Основи на Revit MEP за Електро

Курс Основи на Revit MEP за Електро – КИИП Варна

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на Електро инсталациия на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на силова и слаботокова инсталация. Ще се разгледат […]

курс Основи на Revit MEP за Електро

Основи на Revit MEP за Електро 13.01.2020

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за Електро дата: 13-17.01.2020 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на Електро инсталациия на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, […]

курс Основи на Revit MEP за Електро

Основи на Revit MEP за Електро 30.09.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за Електро дата: 17-19.06.2019 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на Електро инсталациия на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, […]

курс Основи на Revit MEP за Електро

Основи на Revit MEP за Електро – 17.06.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за Електро дата: 17-19.06.2019 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на Електро инсталациия на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, […]

курс Основи на Revit MEP за Електро

Основи на Revit MEP за Електро – 22.05.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за Електро дата: 22-29.05.2019 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на Електро инсталациия на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, […]

курс Основи на Revit MEP за Електро

Основи на Revit MEP за Електро – 25.02-30.02.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за Електро дата: [product_custom_attr id=“7132″ attr_name=“start-end-date“] • свободни места: [product_qty id=“7132″] от 8 ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на Електро инсталациия на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. […]