Текущо състояние
Не е записан
цена
480лв.
Започни
This курс is currently closed
Курсът дава необходимите знания за изготвяне на проект на Електро инсталации в Revit, като започва от нулата и завършва с плотиране и изваждане на количества. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на скари и инсталации. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории – електрически ключове/контакти, тагове и др.
 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
 3. Копиране и контролиране на нива, осветителни тела и други от архитектурата;
 4. Създаване на изгледи в план;
 5. Моделиране на консуматори и контакти;
 6. Поставяне на осветителни тела и ключове.
 7. Поставяне на табло и свързване в токови кръгове (circuits).
 8. Моделиране на кабелни скари и кабел-канали (Conduits).
 9. Настройки за Електро в Revit, настройки за кабелни скари, кабел-канали и кабели (Wires).
 10. Настройки и изготвяне на таблици за табла;
 11. Създаване на потребителска фамилия – контакт;
 12. Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа – дименсии, текст, 2D детайли;
 13. Автоматично написване (tag-ване) на консуматори, скари, канали и кабели;
 14. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 15. Създаване на аксонометрични изгледи;
 16. Настройки на линии и щриховки;
 17. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
 18. Shared и Project параметри.
 19. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 20. Импорт на DWG подложка и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 21. Създаване на таблици и извличане на количества.

За кого е подходящ курсът

Курсът е подходящ за студенти или проектанти по част Електро, които са начинаещи или имат малък опит с Revit.

Как да се запиша

Свържете се с нас по телефона или email: КОНТАКТИ.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО или ДИСТАНЦИОННО през платформа за видеоконференции.

Учебно място с компютър

За всеки курсист е предвидено отделно работно място с компютър с инсталиран Revit.

Продължителност

Курсът е с продължителност 24уч.часа и ще се проведе от 23.01. до 27.01.2023г. от 9:00ч. до 13:10ч.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който може да се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk по email за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Revit след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Галерия от курса

Съдържание на курсa

Отвори всички