Курс Основи на Revit Structure

Курс Основи на Revit Structure 15.03.2021

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Курс основи на Revit MEP за ВиК отложен

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитекрурен модел, моделиране на водопроводна инсталация и канализация. Ще се разгледат […]

Курс Основи на Revit MEP за ВиК

Курс основи на Revit MEP за ВиК 19.10.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитекрурен модел, моделиране на водопроводна инсталация и канализация. Ще се разгледат […]

Курс Основи на Revit Architecture

Курс Основи на Revit Architecture – 10.08.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на нива, стени, подове, врати, прозорци, стълби и други. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези […]

Курс Revit Structure за армировки

Курс Revit Structure за армировки (напреднали) – 03.08.2020

За курса Този курс надгражда уменията усвоени в курса „Основи на Revit Structure“ и включва изграждане на 3D модел на армировката и последващо изготвяне на армировъчни планове и спецификации от този модел. Програма на курса Настройки за армировки в Revit – покрития, снаждане, материали; Армиране […]

Курс Основи на Revit Structure

Курс Основи на Revit Structure 27.07.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за […]

Курс по Autodesk Advance Steel

Курс по Autodesk Advance Steel 13.07.2020

За курса Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, греди, колони, автоматични и моделирани на ръка съединения и завършва с автоматично номериране на марки и […]

Курс Revit Structure за напреднали

Курс Revit Structure за армировки 09.03.-13.03.2020

За курса Този курс надгражда уменията усвоени в курса „Основи на Revit Structure“ и включва изграждане на 3D модел на армировката и последващо изготвяне на армировъчни планове и спецификации от този модел. Програма на курса Настройки за армировки в Revit – покрития, снаждане, материали; Армиране […]