Курс по Autodesk Advance Steel

Курс по Autodesk Advance Steel 26.10.2020

За курса Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, греди, колони, автоматични и моделирани на ръка съединения и завършва с автоматично номериране на марки и […]

Курс по Autodesk Advance Steel

Курс по Autodesk Advance Steel в КИИП-Варна

За курса Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, греди, колони, автоматични и моделирани на ръка съединения и завършва с автоматично номериране на марки и […]

Курс по Autodesk Advance Steel

Курс по Autodesk Advance Steel 13.07.2020

За курса Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, греди, колони, автоматични и моделирани на ръка съединения и завършва с автоматично номериране на марки и […]

Курс по Autodesk Advance Steel

Курс Autodesk Advance Steel 28.10.2019

КУРС AUTODESK ADVANCE STEEL дата: 28.10.2019 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, […]

Курс по Autodesk Advance Steel

Курс Autodesk Advance Steel 11.02.-13.02.2019

КУРС AUTODESK ADVANCE STEEL дата: 11.02.-13.02.2019 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, […]

Курс по Autodesk Advance Steel

Курс Autodesk Advance Steel 04.02.-08.02.2019

КУРС AUTODESK ADVANCE STEEL дата: 04.02.-08.02.2019 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, […]

Курс по Autodesk Advance Steel

Курс Autodesk Advance Steel 12.11-16.11.2018

КУРС AUTODESK ADVANCE STEEL дата: 12.11-16.11.2018 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, […]

Курс по Autodesk Advance Steel

Курс Autodesk Advance Steel 15.10-19.10.2018

КУРС AUTODESK ADVANCE STEEL дата: 15.10-19.10.2018 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Курсът ще запознае участниците с последователността на работа при моделиране на стоманена конструкция в Autodesk Advance Steel. Изграждането на 3D модела започва от самото начало с оси, […]