Текущо състояние
Не е записан
цена
-
Започни
This курс is currently closed

Достъп до това упътване имат закупилите Pro версията на темплейта за Advance Steel на BIM University. Упътването НЕ Е курс на обучение и е предназначено за потребители, които владеят Advance Steel .

Как да инсталирате темплейта

Преди да сложите темплейта, се уверете, че Advance Steel е затворен. След това отворете папката C:\ProgramData\Autodesk\Advance Steel 2021 и там преименувайте съществуващата папка INT на INT_old. Копирайте на същото място папката INT от архива, който сте получили. При стартиране на Advance Steel в панела Country Settings and Configurations изберете опцията International:

Country Settings and Configurations panel

 

Указания при моделиране

За да работят някои Drawings Styles и автоматичното номериране, както е зададено в темплейта, трябва елементите на конструкцията да са в следните Model Roles:

  • Колони – Column;
  • Греди – Beam;
  • Столици – Purlin;
  • Хор.връзки – Horizontal Bracing;
  • Верт.връзки – Vertical Bracing;
  • Ограждане – Rafter.