Текущо състояние
Не е записан
цена
480лв.
Започни
This курс is currently closed

Какво ще научите

 1. Интерфейс и настройки на програмата;
 2. Създаване на система от оси;
 3. Моделиране на греди, колони, столици;
 4. Автоматизирано поставяне на X-връзки и столици;
 5. Поставяне на параметрични съединения между елементите;
 6. Размножаване на съединенията;
 7. Създаване на собствени съединения “на ръка”;
 8. Моделиране на плочи (планки);
 9. Прилагане на изрязвания и скосявания върху елементите;
 10. Поставяне на отвори, болтове и заварки;
 11. Проверки за пресичане на елементи от конструкцията;
 12. Проверка и контрол на създадените марки;
 13. Размножаване на ръчно създадени съединения;
 14. Съдаване на потребителски сечения;
 15. Номериране на марки и позиции;
 16. Създаване на рамки за чертежи с настройки на стиловете (Prototypes);
 17. Създаване на монтажни схеми и разрези;
 18. Създаване на 3D изглед;
 19. Създаване на детайли;
 20. Създаване на КМД на марки и разкрой на позиции;
 21. Автоматично създаване на марки и разкрой;
 22. Изготвяне на таблици със спецификация за чертежи и Excel/PDF;
 23. Експорт на модел и чертежи за “чист” AutoCAD;
 24. Експорт на DXF, DSTV и NC формати за цифрови металообработващи машини;
 25. Плотиране и експорт на проектната документация;
 26. Основна информация за настройки на чертожните стилове.

За кого е подходящ курсът

Курсът е подходящ за начинаещи или за потребители, които имат малък опит и имат нужда от допълване на знанията.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО или ДИСТАНЦИОННО през платформа за видеоконференции.

Учебно място с компютър

За всеки курсист е предвидено отделно работно място с компютър с инсталиран Advance Steel.

Дати на провеждане

Курсът ще се проведе от 02.10. до 06.10.2023г. от 9:00ч. до 13:10ч.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Темплейт за чертежи

На участниците се предоставя безплатно BG темплейт с чертожни стилове, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Advance Steel след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Гаранция за връщане на парите

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от курса.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Галерия от курса

Съдържание на курсa

Отвори всички