Видеозаписи от курс по Revit за Армировки
онлайн
Курс Revit Structure за армировки
16-20.10.2023
Курс Revit за Конструкции
9-13.10.2023
Курс Revit за Конструкции - онлайн
онлайн
Курс Revit за Конструкции
12-16.06.2023
Курс Revit за Конструкции
06-10.02.2023