Курс Основи на Revit Structure

Курс Основи на Revit Structure 15.03.2021

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за […]

Курс Основи на Revit Structure

Курс Основи на Revit Structure 28.09.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за […]

Курс Revit Structure за армировки

Курс Revit Structure за армировки (напреднали) – 03.08.2020

За курса Този курс надгражда уменията усвоени в курса „Основи на Revit Structure“ и включва изграждане на 3D модел на армировката и последващо изготвяне на армировъчни планове и спецификации от този модел. Програма на курса Настройки за армировки в Revit – покрития, снаждане, материали; Армиране […]

Курс Основи на Revit Structure

Курс Основи на Revit Structure 27.07.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за […]

Курс Revit Structure за армировки (напреднали) – КИИП Варна

За курса Този курс надгражда уменията усвоени в курса „Основи на Revit Structure“ и включва изграждане на 3D модел на армировката и последващо изготвяне на армировъчни планове и спецификации от този модел. Програма на курса Настройки за армировки в Revit – покрития, снаждане, материали; Армиране […]

Курс Основи на Revit Structure

Курс Основи на Revit Structure – КИИП гр.Варна

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за […]

Курс Основи на Revit Structure

Курс Основи на Revit Structure 09.11.2020

За курса Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за […]

Курс Основи на Revit Structure

Основи на Revit Structure 10.02.2020

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE дата: 10.02.2020 • свободни места: приключил ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и […]

Курс Основи на Revit Structure

Основи на Revit Structure 25.11.2019 гр.Варна

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE гр.Варна дата: 25.11.2019 • свободни места: приключил ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава […]

Курс Основи на Revit Structure

Основи на Revit Structure 14.10.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE дата: 14.10.2019 • свободни места: приключил ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и […]