Курс Robot Structural Analysis Professional лого

Курс Строителни конструкции с Robot Structural Analysis – КИИП Варна

За курса Участниците в този курс ще научат как да  моделират и оразмеряват строителни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Обучението започва с моделиране на двумерна рамка и двумерна плоча за запознаване с интерфейса. След това се моделира стоманено хале в 3D, в което […]

Курс Robot Structural Analysis Professional лого

Курс строителни конструкции с Robot Structural Analysis Professional

За курса Участниците в този курс ще научат как да  моделират и оразмеряват строителни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Обучението започва с моделиране на двумерна рамка и двумерна плоча за запознаване с интерфейса. След това се моделира стоманено хале в 3D, в което […]

Курс Robot Structural Analysis Professional лого

Robot Structural Analysis 28.11.2019 гр.Варна

Строителни конструкции с Robot Structural Analysis Professional дата: 21.10.2019 гр.Варна • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да  моделират и оразмеряват строителни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Обучението започва с моделиране […]

Курс Robot Structural Analysis Professional лого

Robot Structural Analysis 21.10.2019

Строителни конструкции с Robot Structural Analysis Professional дата: 21.10.2019 • свободни места: приключил РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ ЗА КУРСА Участниците в този курс ще научат как да  моделират и оразмеряват строителни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Обучението започва с моделиране на […]