Текущо състояние
Не е записан
цена
затворен
Започни
This курс is currently closed

Какво ще научите

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
 3. Копиране и контролиране на нива и оси;
 4. Създаване на изгледи в план;
 5. Моделиране на водочерпни прибори и водомерен възел;
 6. Моделиране на вертикални щрангове и хоризонтална мрежа. Свързване в инсталация;
 7. Моделиране на санитарни прибори;
 8. Моделиране на канализация и свързване в инсталация;
 9. Моделиране на аксесоари и фитинги;
 10. Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
 11. Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
 12. Определяне на загуби;
 13. Създаване на потребителска фамилия – мивка;
 14. Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
 15. Автоматично написване (tag-ване) на прибори, водопровод и канализация;
 16. Поставяне на дименсии;
 17. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 18. Създаване на аксонометрични изгледи;
 19. Настройки на линии и щриховки;
 20. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
 21. Shared и Project параметри.
 22. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 23. Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 24. Създаване на таблици и извличане на количества;

За кого е подходящ курсът

Курсът е подходящ за студенти или проектанти по част ВиК, които са начинаещи или имат малък опит с Revit.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО или ДИСТАНЦИОННО през платформа за видеоконференции.

Учебно място с компютър

За всеки курсист е предвидено отделно работно място с компютър с инсталиран Revit.

Дати на провеждане

Курсът ще се проведе от 26.06. до 30.06.2023г. от 9:00ч. до 13:10ч.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

Получавате безплатно темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk по email за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Revit след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Гаранция за връщане на парите

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от курса.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Галерия от курса

Съдържание на курсa

Отвори всички