КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ОВК

курсът ще се проведе в гр.Варна

дата: набира се група • свободни места: 0 от 8

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН ЗАПИШИ СЕ ПО ТЕЛЕФОНАВСИЧКИ КУРСОВЕ

набира се група за следващ курс • заявете интерес

ЗАЯВИ ИНТЕРЕС НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ОВК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва стъпките, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на вентилационна и отоплителна система. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - решетка, елемент от оборудването, тагове и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
3.Копиране и контролиране на нива и оси;
4.Създаване на изгледи в план;
5.Настройки за въздуховоди в темплейта;
6.Създаване на пространства (Spaces);
7.Моделиране на решетки и оборудване за вентилация;
8.Моделиране на въздуховоди и свързване в инсталация;
9.Моделиране на отоплителни тела и оборудване;
10.Моделиране на тръбопроводи и свързване в инсталация;
11.Моделиране на аксесоари и фитинги;
12.Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
13.Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
14.Анализ на сградата и извличане на данни за последващо оразмеряване;
15.Създаване на потребителска фамилия – вентилационна решетка;
16.Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
17.Автоматично написване (tag-ване) на оборудване, тръбопроводи и въздуховоди;
18.Поставяне на дименсии;
19.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
20.Създаване на аксонометрични изгледи;
21.Настройки на линии и щриховки;
22.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
23.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
24.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
25.Създаване на таблици и определяне на количества

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

След възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след приключване на курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 460лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

набира се група

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.
В момента набираме група за следващ курс. Заявете интерес ТУК за да можем да сформираме група и обявим дата.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в учебна зала на КИИП Варна, като всеки участник трябва да носи собствен компютър.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 19 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 9 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Притежава сертификати Autodesk Certified Instructor и Autodesk Certified Professional.
Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge

ГАЛЕРИЯ ОТ КУРСА