Строителни конструкции с Robot Structural Analysis Professional

курсът ще се проведе в гр.Варна

дата: набира се група • свободни места: 0 от 8

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН ЗАПИШИ СЕ ПО ТЕЛЕФОНАВСИЧКИ КУРСОВЕ

набира се група за следващ курс • заявете интерес

ЗАЯВИ ИНТЕРЕС НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да  моделират и оразмеряват строителни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Обучението започва с моделиране на двумерна рамка и двумерна плоча за запознаване с интерфейса. След това се моделира стоманено хале в 3D, в което се оразмеряват фундаменти, греди, колони и съединения между елементите. Следва моделиране на многоетажна стоманобетонна сграда, на която се провежда статичен, модален и сеизмичен анализ и се оразмеряват плочи, греди и колони.

1. Интерфейс и настройки на програмата;
2. Моделиране на равнинна рамка – 2D;
  2.1. Дефиниране на мрежи, оси и линии;
  2.2. Дефиниране на сечения и моделиране на пръти;
  2.3. Дефиниране на опори;
  2.4. Дефиниране на товарни състояния;
  2.5. Дефиниране на товари;
  2.6. Разглеждане на атрибути и свойства;
  2.7. Разглеждане на резултати;
3. Моделиране на равнинна плоча – 2D;
  3.1. Моделиране на панели;
  3.2. Разглеждане на резултати за площни елементи;
4. Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция - 3D;
  4.1. Моделиране на конструкцията;
  4.2. Съставяне на товарни комбинации;
  4.3. Оразмеряване на стоманени елементи;
  4.4. Оразмеряване на съединения;
  4.5. Оразмеряване на единични фундаменти;
  4.6. Създаване на проектна документация;
5. Моделиране на и оразмеряване на стоманобетонна конструкция - 3D;
  5.1. Моделиране на конструкцията;
  5.2. Модален анализ;
  5.3. Сеизмичен анализ;
  5.4. Оразмеряване на плочи;
  5.5. Оразмеряване на греди и колони;
6. Демонстрация на други части от програмата:
  6.1. Подвижни товари;
  6.2. Обемни елемент;
  6.3. P-delta анализ;
  6.4. Кабели и въжета;
  6.5. Обмен на модел с Revit Structure;
  6.6. Обмен на модел с Advance Steel;

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РЪКОВОДСТВО

На участниците се предоставя кратко ръкодство на български, с описание на командите от курса.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант-конструктор, с над 16 години опит. Съдържанието на курса е съобразено с процеса на работа в реалното проектиране.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и сертификат по email от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 480лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

набира се група

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.
В момента набираме група за следващ курс. Заявете интерес ТУК за да можем да сформираме група и обявим дата.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в учебна зала на КИИП Варна, като всеки участник трябва да носи собствен компютър.

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 19 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 9 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Притежава сертификати Autodesk Certified Instructor и Autodesk Certified Professional.
Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge

ГАЛЕРИЯ ОТ КУРСА