Строителни конструкции с Robot Structural Analysis Professional

дата: не е обявена дата • свободни места: 0

РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да  моделират и оразмеряват строителни конструкции в Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Обучението започва с моделиране на двумерна рамка и двумерна плоча за запознаване с интерфейса. След това се моделира стоманено хале в 3D, в което се оразмеряват фундаменти, греди, колони и съединения между елементите. Следва моделиране на многоетажна стоманобетонна сграда, на която се провежда статичен, модален и сеизмичен анализ и се оразмеряват плочи, греди и колони.

1. Интерфейс и настройки на програмата;
2. Моделиране на равнинна рамка – 2D;
  2.1. Дефиниране на мрежи, оси и линии;
  2.2. Дефиниране на сечения и моделиране на пръти;
  2.3. Дефиниране на опори;
  2.4. Дефиниране на товарни състояния;
  2.5. Дефиниране на товари;
  2.6. Разглеждане на атрибути и свойства;
  2.7. Разглеждане на резултати;
3. Моделиране на равнинна плоча – 2D;
  3.1. Моделиране на панели;
  3.2. Разглеждане на резултати за площни елементи;
4. Моделиране и оразмеряване на стоманена конструкция - 3D;
  4.1. Моделиране на конструкцията;
  4.2. Съставяне на товарни комбинации;
  4.3. Оразмеряване на стоманени елементи;
  4.4. Оразмеряване на съединения;
  4.5. Оразмеряване на единични фундаменти;
  4.6. Създаване на проектна документация;
5. Моделиране на и оразмеряване на стоманобетонна конструкция - 3D;
  5.1. Моделиране на конструкцията;
  5.2. Модален анализ;
  5.3. Сеизмичен анализ;
  5.4. Оразмеряване на плочи;
  5.5. Оразмеряване на греди и колони;
6. Демонстрация на други части от програмата:
  6.1. Подвижни товари;
  6.2. Обемни елемент;
  6.3. P-delta анализ;
  6.4. Кабели и въжета;
  6.5. Обмен на модел с Revit Structure;
  6.6. Обмен на модел с Advance Steel;

Предварителна регистрация

Ще обявим дата за курса след набиране на група. Регистрирайте се и след сформиране на група, ще ви се обадим за избор на подходяща дата.

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РЪКОВОДСТВО

На участниците се предоставя кратко ръкодство на български, с описание на командите от курса.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант-конструктор, с над 16 години опит. Съдържанието на курса е съобразено с процеса на работа в реалното проектиране.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 480лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Ще обявим дата след набиране на пълна група.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Ще обявим дата за курса след набиране на група. Регистрирайте се ТУК и след сформиране на група, ще ви се обадим за избор на подходяща дата и записване.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ГАЛЕРИЯ ОТ КУРСА