Текущо състояние
Не е записан
цена
480лв.
Започни
This курс is currently closed

Курсът дава необходимите знания за изготвяне на конструктивен проект в Revit, като започва от нулата и завършва с плотиране и изваждане на количества. Ще се разгледат начините за създаването на класически кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В този курс стоманените конструкции се разработват във фаза КМ, а стоманобетонните конструкции до кофражни планове. Забележка: армировъчните планове в Revit са в отделен курс за напреднали.

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 3. Създаване на оси;
 4. Поставяне на колони;
 5. Моделиране на плочи;
 6. Моделиране на стени (шайби) и греди;
 7. Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
 8. Копиране на елементите по нива;
 9. Моделиране на архитектурни и конструктивни стълби;
 10. Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
 11. Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
 12. Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
 13. Моделиране на основи – еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
 14. Създаване на потребителска фамилия – L-образна СТБ колона;
 15. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
 16. Анотации в чертежа, символи за отвори;
 17. Номериране и автоматично надписване;
 18. Дименсии и различен View Range за част от плана;
 19. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
 20. Настройки на линии, щриховки и материали;
 21. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides.
 22. Темплейти за изгледа (View Templates)
 23. Вмъкване на DWG подложки и RVT модели;
 24. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 25. Оформяне на кофражен план в класически вид;
 26. Експорт чертеж в DWG и PDF формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 27. Създаване на таблици и определяне на количества.

За кого е подходящ курсът

Курсът е подходящ за начинаещи или за потребители, които имат малък опит и имат нужда от допълване на знанията.

Как да се запиша

Курсът е приключил.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО или ДИСТАНЦИОННО през платформа за видеоконференции.

Учебно място с компютър

За всеки курсист е предвидено отделно работно място с компютър с инсталиран Revit.

Продължителност

Курсът е с продължителност 24уч.часа и ще се проведе от 05.12. до 09.12.2022г. от 9:00ч. до 13:10ч.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който може да се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk по email за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Revit след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Галерия от курса

Съдържание на курсa

Отвори всички