Предварителна заявка за участие

До 31.05.2023г. може да заявите участие за курс по избор, който се организира със съдейстивето на КИИП-София. След набиране на достатъчно желаещи за сформиране на група за съответния курс, ще отворим записването за курса и ще ви информираме.