Ние не наемаме преподаватели с обяви в Интернет и ФБ. При нас не може да се кандидатства по желание. Ако сте достатъчно добър, ние ще разберем, ще ви намерим и ще се свържен с вас 😉