Ако имате сериозен практически опит с BIM софтуерни продукти на Autodesk и имате известен преподавателски опит (или ви „идва отвътре“ да преподавате), свържете се с нас и може да станете част от нашия екип.