Ресурси по категория

Advance Steel BG темплейт Professional

460 лв.

Професионален темплейт за Advance Steel, настроен за изготвяне на КМД чертежи съгласно българската практика. За автоматично създаване на монтажни схеми, разрези, детайли, марки с разкрой.
За версии Advance Steel 2021-2024.

Категория: Етикети: ,

Описание

Професионален темплейт за Advance Steel, настроен за изготвяне на КМД чертежи съгласно българската практика. За автоматично създаване на монтажни схеми, разрези, детайли, марки с разкрой.
За версии Advance Steel 2021, 2022 и 2023.

Чертожни стилове

Чертожни стилове, съгласно българската практика. Надписи на български. Общо над 50 стила за монтажни схеми, разрези, детайли, 3D изгледи, марки и разкрой.

Български чертожни стилове

Автоматичен генератор

Автоматично генериране на чертежи за марки, разкрой, както и марка с разкрой на един чертеж.

Автоматични генератори на чертежи с КМД и разкрой

Таблици

Таблици със спецификации за чертежи и външен редактор (за Excel и PDF).

Таблици за чертежи, PDF и Excel

Глобални настройки

Предварително направени важни настройки в програмата - точности на изобразяване, щриховки, имена на елементи, брутно тегло и много други.

Prototypes

Различни формати рамки за чертежи за монтажни схеми, марки, разкрой с настроени текстове, типове линии, единици, дименсии, таблици.

Подобрени стилове за разкрой

Променени стандартните настройки за изобразяване на скрити отвори и проекции.

Видео упътване

Видео упътване за използването на темплейта с продължителност 56min, разделени в шест теми.
Забележка: видео упътването не е курс по Advance Steel.

Видео упътване за използване на темплейта
Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Темплейтът е създаден на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество. Ако обаче по някаква причина този темплейт не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на сумата може да стане до 14 дни от момента на покупката.

Сравнение между Standard и Professional версията на темплейта

Standard Professional
А. Чертожни стилове (Drawing Styles)
1 - Фаза КМ
1.1 - 3D изглед UCS надписи сечения
1.4 - План UCS с надписи сечения
1.5 - Разрез UCS с надписи сечения
1.6 - План линии UCS с надписи сечения
1.7 - Разрез линии UCS с надписи сечения
2 - 3D изгледи
2.1 - 3D изглед с надписи
2.2 - 3D изглед без надписи
2.6 - 3D изглед избрани елементи
2.7 - 3D детайл камера
3 - Монтажни схеми и детайли
3.01 - Монт.схема UCS
3.02 - Монт.схема зона UCS
3.03 - Монт.схема камера
3.04 - Монт.схема избрани елементи UCS
3.05 - Монт.схема линии UCS
3.06 - Монт.схема зона линии UCS
3.07 - Монт.схема камера линии
3.08 - Монт.схема избрани елементи линии
3.09 - Разрез/Фасада UCS
3.10 - Разрез/Фасада камера
3.11 - Разрез/Фасада избрани елементи UCS
3.12 - План колони камера
3.13 - План Graitings камера
3.14 - План/Фасада панели камера
3.15 - План/Фасада ограждане камера
3.16 - План/Фасада ограждане UCS
3.17 - Детайл камера
3.18 - Детайл по зона UCS
4 - Марки
4.01 - Колона
4.02 - Колона съседни елементи
4.03 - Колона допълнителни елементи
4.04 - Колона без дименсии
4.05 - Греда
4.06 - Греда съседни елементи
4.07 - Греда допълнителни елементи
4.08 - Греда без дименсии
4.09 - Kутии/тръби
4.10 - Kутии/тръби без дименсии
4.11 - Марка от плочи
4.12 - Огъната греда
4.14 - Марка UCS
5 - Стълби и парапети
5.2 - Стълба
5.4 - Парапет
6 - Разкрой
6.01 - Греда
6.02 - Греда брой за марка
6.03 - Огъната греда
6.04 - Огъната греда брой за марка
6.05 - Греда тип Polybeam
6.06 - Греда тип Polybeam брой за марка
6.07 - Плоча
6.08 - Плоча брой за марка
6.09 - Огъната плоча/ст.ог.профил
6.10 - Огъната плоча/ст.ог.профил брой за марка
6.11 - Разкрой Gratings (Решетки)
Б. Автоматични чертежи (Drawing Processes)
Избрани позиции разкрой
01 Избрани позиции - 420x600 - запълване на чертежа
02 Избрани позиции - 600x900 - запълване на чертежа
03 Избрани позиции - A1 - запълване на чертежа
04 Избрани позиции - A2 - запълване на чертежа
05 Избрани позиции - A3 - запълване на чертежа
06 Избрани позиции - A4 - по една на чертеж
Всички позиции разкрой
01 Всички позиции - 420x600 - запълване на чертежа
02 Всички позиции - 600x900 - запълване на чертежа
03 Всички позиции - A1 - запълване на чертежа
04 Всички позиции - A2 - запълване на чертежа
05 Всички позиции - A3 - запълване на чертежа
06 Всички позиции - A4 - по една на чертеж
Избрани марки с разкрой на позиции
01 Избрани марки с позиции 420x600 - запълване на чертежа
02 Избрани марки с позиции 600x900 - запълване на чертежа
03 Избрани марки с позиции A1 - запълване на чертежа
04 Избрани марки с позиции A2 - запълване на чертежа
05 Избрани марки с позиции 420x600 - по една на чертеж
06 Избрани марки с позиции 600x900 - по една на чертеж
07 Избрани марки с позиции A1 - по една на чертеж
08 Избрани марки с позиции A2 - по една на чертеж
09 Избрани марки с позиции A3 - по една на чертеж
10 Избрани марки с позиции A4 - по една на чертеж
11 Избрани марки с позиции A4 portrait - по една на чертеж
Избрани марки
01 Избрани марки 420x600 - запълване на чертежа
02 Избрани марки 600x900 - запълване на чертежа
03 Избрани марки A1 - запълване на чертежа
04 Избрани марки A2 - запълване на чертежа
05 Избрани марки A3 - по една на чертеж
06 Избрани марки A4 - по една на чертеж
07 Избрани марки A4 portrait - по една на чертеж
Всички марки
01 Всички марки 420x600 - запълване на чертежа
02 Всички марки 600x900 - запълване на чертежа
03 Всички марки A1 - запълване на чертежа
04 Всички марки A2 - запълване на чертежа
05 Всички марки A3 - по една на чертеж
06 Всички марки A4 - по една на чертеж
07 Всички марки A4 portrait - по една на чертеж
В. Таблици за чертеж
01 Спецификация марки
02 Спецификация марки и позиции
03 Спецификация марки и позиции с боя
04 Спецификация марки и позиции с болтове
05 Спецификация марки и позиции с боя и болтове
06 Таблица "Да се изготвят марки"
07 Таблица "Да се изготвят позиции"
Г. Таблици за ексел или PDF
01 Спецификация марки
02 Спецификация марки и разкрой
03 Спецификация марки и разкрой дървени елементи
04 Спецификация марки с болтове
05 Спецификация марки и разкрой с болтове
Д. Prototypes ( рамки за чертежи)
формат A4, A3, A2, A1, A0, 420x600,600x900, 900x1200 за монтажни схеми
формат A4, A3, A2, A1, A0, 420x600,600x900 за разкрой
формат A4, A3, A2, A1, A0, 420x600,600x900, 900x1200 за марки
Е. Други
Настройки в Management tools