КУРС REVIT STRUCTURE ЗА НАПРЕДНАЛИ

дата: 10.02-14.02.2020 • свободни места: 0 от 8

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН ЗАПИШИ СЕ ПО ТЕЛЕФОНАВСИЧКИ КУРСОВЕ

набира се група за следващ курс • заявете интерес

ЗАЯВИ ИНТЕРЕС НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Този курс надгражда уменията усвоени в курса "Основи на Revit Structure"  и включва изграждане на 3D модел на армировката и последващо изготвяне на армировъчни планове и спецификации от този модел. В програмата следват изготвяне на изкопен план и определяне на количествата на изкопи и насипи. Ще се разгледа редакция  на изчислителния модел и връзка със софтуер за изчисление. В течение на курса ще се се разгледат техники за напреднали при изработката на фамилии (families) за различни категории - колони, фигури на армировки, детайли, тагове и др.

1.Настройки за армировки в Revit - покрития, снаждане, материали;
2.Армиране "на ръка" на греди, колони, плоча, фундаменти, стени и шайби;
3.Единична армировка, армировка по направляваща, площна армировка;
4.Армировка на елементи с променливо сечение;
5.Армировка на елементи със сложна геометрия с "free form" армировка;
6.Изготвяне на фамилии "Rebar Shape", Tag за армировки и Detail за фигура на армировки;
7.Настройки в темплейта за изобразяване на армировки;
8.Изготвяне на армировъчен план на плоча, греди, фундаменти, стени;
9.Таблици на армировката за колони, стени, шайби;
10.Изготвяне на фигурна спецификация с вградените инструменти на Revit;
11.Автоматично армиране на елементи с помощта на Dynamo;
12.Изготвяне на класически вид армировъчни планове и фигурни спецификации с Dynamo;
13.Инструменти за моделиране на армировка от SOFiSTiK;
14.Изготвяне на класически вид армировъчни планове и фигурни спецификации със SOFiSTiK;
15.Моделиране на терен и изкоп;
16.Изготвяне на чертеж "Изкопен план" и определяне на количествата на изкопи и насипи;
17.Редактиране на изчислителния модел на конструкцията;
18.Въвеждане на натоварването и експорт към изчислителен софтуер;
19.Работа с няколко обекта в един парцел (ситуация) - Shared Coordinates;
20.Техники за напреднали при изготвяне на фамилии в Revit.

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя базов темплейт за армировки, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ И DYNAMO СКРИПТОВЕ

Всеки участник получава част от Dynamo скриптовете, използвани в курса и основни фамилии за армировки.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ КУРСА

Курсът е подходящ за проектанти и студенти по част Конструкции, които са овладели материала от курса "Основи на Revit Structure" и имат реален опит с Revit минимум 6 месеца.

ВНИМАНИЕ

Темплейтът и фамилиите са за Revit 2020. Някои от показаните в курса техники изискват закупуване на допълнителен софтуер (Sofistik Reinforcement Detailing) или създаване на Dynamo скриптове.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 480лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

набира се група

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

В момента набираме група за следващ курс. Заявете интерес ТУК за да можем да сформираме група и обявим дата.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 19 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 9 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Притежава сертификати Autodesk Certified Instructor и Autodesk Certified Professional.
Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge

ГАЛЕРИЯ ОТ КУРСА