КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за Електро

дата: набира се група • свободни места: 0 от 8

ЗАПИШИ СЕ ОНЛАЙН ЗАПИШИ СЕ ПО ТЕЛЕФОНАВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на Електро инсталациия на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на силова и слаботокова инсталация. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - електрически ключове/контакти, тагове и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
3.Копиране и контролиране на нива, осветителни тела и други от архитектурата;
4.Създаване на пространства (Spaces).
5.Създаване на изгледи в план;
6.Моделиране на консуматори и контакти;
7.Поставяне на осветителни тела и ключове.
8.Поставяне на табло и свързване в токови кръгове (circuits).
9.Моделиране на кабелни скари и кабел-канали (Conduits).
10.Моделиране на слаботокова инсталация.
11.Настройки за Електро в Revit, настройки за кабелни скари, кабел-канали и кабели (Wires).
12.Настройки и изготвяне на таблици за табла;
13.Проверка за конфликти с архитектурата и останалите инсталации;
14.Създаване на потребителска фамилия – контакт;
15.Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа - дименсии, текст, 2D детайли;
16.Автоматично написване (tag-ване) на консуматори, скари, канали и кабели;
17.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
18.Създаване на аксонометрични изгледи;
19.Настройки на линии и щриховки;
20.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
21.Shared и Project параметри.
22.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
23.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
24.Създаване на таблици и извличане на количества;
25.Споделена работа в един модел - Worksharing

Заяви интерес

В момента набираме желаещи за следващия курс. Заявете интерес към курса и ще се свържем с Вас за уточняване на подробности.

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално подбрани и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

След възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след приключване на курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 460лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

набира се група

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 19 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 9 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Притежава сертификати Autodesk Certified Instructor и Autodesk Certified Professional.
Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge

ГАЛЕРИЯ ОТ КУРСА