Курс Основи на Revit Architecture
Текущо състояние
Не е записан
цена
460лв.

За курса

Участниците в този курс ще научат как да изграждат архитектурен модел на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на нива, стени, подове, врати, прозорци, стълби и други. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и фасади. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории – прозорец, тагове, коти и др.

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 3. Моделиране на стени, подове, окачени тавани и покриви.
 4. Моделиране врати, прозорци и окачени фасади (Curtain Wall);
 5. Копиране на елементите по нива;
 6. Моделиране на архитектурни стълби, рампи и парапети;
 7. Основи на моделиране на терен и ситуация;
 8. Основи на фамилиите в Revit;
 9. Създаване на потребителска фамилия за прозорец;
 10. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
 11. Анотации в чертежа, номериране и tag-ване на елементи;
 12. Shared и Project параметри;
 13. Създаване на Rooms и план с площи;
 14. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 15. Настройки на линии, щриховки и материали;
 16. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides.
 17. Темплейти за изгледа (View Templates)
 18. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 19. Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 20. Създаване на таблици и определяне на количества.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър.

Кога се провежда курсът

Курсът ще се проведе от 9:00 до 13:10ч. всеки ден от 31.05. до 04.06.2021г.

Видео

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Библиотека фамилии

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Галерия от курса