20.07.2018

Основи на Revit Structure 16.07.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА МОСТОВЕ

дата: 16.07 - 19.07.2018 • свободни места: приключил

ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за създаването на кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - колона, тагове, коти и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
3.Създаване на оси;
4.Поставяне на колони;
5.Моделиране на плочи;
6.Моделиране на стени (шайби) и греди;
7.Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
8.Копиране на елементите по нива;
9.Моделиране на архитектурни стълби;
10.Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
11.Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
12.Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
13.Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
14.Моделиране на основи - еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
15.Създаване на потребителска фамилия - L-образна СТБ колона;
16.Изчислителен модел - общи сведения и команди за редакция;
17.Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
18.Анотации в чертежа, символи за отвори;
19.Номериране и tag-ване на колони и греди;
20.Дименсии и различен View Range за част от плана;
21.Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
22.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
23.Настройки на линии и щриховки;
24.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
25.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
26.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
27.Създаване на таблици и определяне на количества
28.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът е приключил.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план
Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план

3

01-03 Координатни системи в Revit. Създаване на оси
Координатни системи в Revit. Създаване на оси

4

01-04 Поставяне на колони и плочи
Поставяне на колони и плочи

5

01-05 Моделиране на стени и греди
Моделиране на стени и греди

6

01-06 Beam Systems. Поставяне на отвори. Копиране по нива
Beam Systems. Поставяне на отвори. Копиране по нива

7

02-01 Моделиране на архитектурни стълби
Моделиране на архитектурни стълби

8

02-02 Моделиране на конструктивни стълби с inplace family и с потребителска фамилия
Моделиране на конструктивни стълби с inplace family и с потребителска фамилия

9

02-03 Моделиране на ламаринобетонна плоча и стоманени колони. Какво е Dynamo
Моделиране на ламаринобетонна плоча и стоманени колони. Какво е Dynamo

10

02-04 Греди по наклон. Моделиране на връзки, столици, Beam Systems и съединения
Греди по наклон. Моделиране на връзки, столици, Beam Systems и съединения

11

02-05 Моделиране на основи
Моделиране на основи.

12

03-01 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел - общи сведения

13

03-02 Потребителска фамилия за греда - част 1
Потребителска фамилия за греда - част 1

14

03-03 Потребителска фамилия за греда - част 2
Потребителска фамилия за греда - част 2

15

03-04 Създаване на фамилия за кота. Други анотации в чертежа - текст, линии, детайли. Дименсии
Създаване на фамилия за кота. Други анотации в чертежа - текст, линии, детайли. Дименсии

16

03-05 Номериране и tag-ване на колони и греди. Фамилия за таг на плоча
Номериране и tag-ване на колони и греди. Фамилия за таг на плоча

17

03-06 Shared Parameters. Фамилия за отвор в плоча. View Range за част от плана
Shared Parameters. Фамилия за отвор в плоча. View Range за част от плана

18

03-07 Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж
Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж

19

04-01 Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, филтри (Filters). View Templates
Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, филтри (Filters). View Templates

20

04-02 Разрези и детайли. Моделиране на терен - част 1
Разрези и детайли. Моделиране на терен - част 1

21

04-03 Моделиране на терен - част 2. Парапети
Моделиране на терен - част 2. Парапети

22

04-04 Създаване на рамка за чертеж. Импорт и линк на DWG
Създаване на рамка за чертеж. Импорт и линк на DWG

23

04-05 Поставяне на изгледи в чертежа. Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи. Облачна услуга BIM 360
Поставяне на изгледи в чертежа. Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи. Облачна услуга BIM 360

24

04-06 Създаване на таблици. Съвместна работа в един модел - Worksharing
Създаване на таблици. Съвместна работа в един модел - Worksharing

25

05-01 Чертеж на кофражен план по класическия начин
Чертеж на кофражен план по класическия начин

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.