07.11.2017

ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE 31.10-03.11.2017

ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE 31.10-03.11.2017

ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна или стоманена конструкция в Autodesk Revit. След запознаване с организацията на BIM модела започва самото му изграждане. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за създаването на кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - колона, тагове, коти и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
3.Създаване на оси;
4.Поставяне на колони;
5.Моделиране на плочи;
6.Моделиране на стени (шайби) и греди;
7.Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
8.Копиране на елементите по нива;
9.Моделиране на архитектурни стълби;
10.Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
11.Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
12.Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
13.Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
14.Моделиране на основи - еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
15.Създаване на потребителска фамилия - L-образна СТБ колона;
16.Изчислителен модел - общи сведения и команди за редакция;
17.Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
18.Анотации в чертежа, символи за отвори;
19.Номериране и tag-ване на колони и греди;
20.Дименсии и различен View Range за част от плана;
21.Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
22.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
23.Настройки на линии и щриховки;
24.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
25.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
26.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
27.Създаване на таблици и определяне на количества
28.Споделена работа в един модел - Worksharing

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

  • Моделиране на стоманобетонни конструкции в Revit
  • Моделиране на стоманени конструкции
  • Основата за създаване на фамилии
  • Изготвяне на кофражни планове и разрези
  • Изготвяне на количествени сметки
  • Експортиране и плотиране на готовите чертежи

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСА

Курсът се провежда от 9:00 до 14:45ч. в четири последователни дни от 31.10.2017 (вторник) до 03.11.2017 (петък)

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

МАТЕРИАЛИ

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта, работни темплейти и потребителски фамилии.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е ---лв. с включено ДДС

СЕРТИФИКАТ

Всеки успешно завършил участник получава сертификат

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС НА УРОЦИТЕ ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels), оси и изгледи в план
Създаване на нов модел, нива (Levels), оси и изгледи в план

3

01-03 Поставяне на колони, стени, греди и плочи
Поставяне на колони, стени, греди и плочи

4

01-04 Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range). Копиране на елементите по нива
Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range). Копиране на елементите по нива

5

01-05 Моделиране на архитектурни стълби. Моделиране конструктивни стълби с in-place families
Моделиране на архитектурни стълби. Моделиране конструктивни стълби с in-place families

6

02-01 Моделиране конструктивни стълби с потребителска фамилия
Моделиране конструктивни стълби с потребителска фамилия

7

02-02 Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча
Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча

8

02-03 Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки
Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки

9

02-04 Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съеднинения
Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съеднинения

10

02-05 Моделиране на основи, редактиране профил на стена
Моделиране на основи, редактиране профил на стена

11

02-06 Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона
Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона

12

02-07 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел - общи сведения

13

03-01 Начало кофражен план. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point
"Начало кофражен план. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point "

14

03-02 Номериране и tag-ване на колони и греди, Tag за плоча
Номериране и tag-ване на колони и греди, Tag за плоча

15

03-03 Tag за плоча. Анотации в чертежа. Фамилия за отвор, Shared Parameters
Tag за плоча. Анотации в чертежа. Фамилия за отвор, Shared Parameters

16

03-04 Дименсии и различен View Range за част от плана. Model Line и Text. Какво е Dynamo
Дименсии и различен View Range за част от плана. Model Line и Text. Какво е Dynamo

17

03-05 Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж
Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж

18

03-06 Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region)
Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region)

19

04-01 Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, View Templates и филтри (Filters)
Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, View Templates и филтри (Filters)

20

04-02 Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа
Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа.

21

04-03 Импорт/Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи
Импорт/Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи

22

04-04 Създаване на таблици и определяне на количества
Създаване на таблици и определяне на количества

23

04-05 Споделена работа в един модел – Worksharing. Дървен покрив
Споделена работа в един модел – Worksharing. Дървен покрив

24

05-01 Чертеж на кофражен план по класическия начин
Чертеж на кофражен план по класическия начин