28.08.2017

ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE 26.08-03.09.2017

Ако сте посетили присъствена форма на този курс, тук може да видите запис на курса след разрешение от администратор. Свържете се с нас за получаване на достъп. Ако вече имате профил, изберете ВХОД за достъп до уроците.ВСИЧКИ КУРСОВЕ

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план
Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план

3

01-03 Създаване на оси
Създаване на оси

4

01-04 Поставяне на колони
Поставяне на колони

5

01-05 Моделиране на плочи
Моделиране на плочи

6

01-06 Моделиране на стени (шайби) и греди
Моделиране на стени (шайби) и греди

7

01-07 Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range)
Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range)

8

01-08 Копиране на елементите по нива
Копиране на елементите по нива

9

01-09 Моделиране на архитектурни стълби
Моделиране на архитектурни стълби

10

01-10 Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо
Моделиране конструктивни стълби

11

02-01 Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча
02-01 Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча

12

02-02 Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки
Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки

13

02-03 Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения
Столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения

14

02-04 Моделиране на основи
Моделиране на основи

15

02-05 Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона
L-образна колона

16

02-06 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел

17

02-07 Импорт на DWG, настройка на Project Base Point
Импортирано DWG в Revit

18

02-08 Начало оформяне на чертеж. Създаване на фамилия за кота
Хоризонтална кота върху плоча

19

03-01 Анотации в чертежа, символи за отвори

20

03-02 Номериране и tag-ване на колони и греди
Tag

21

03-03 Фамилия за отвор, Shared Parameters

22

03-04 Настройки на линии и щриховки

23

03-05 Дименсии и различен View Range за част от плана. Оформяне на стълбите

24

03-06 Създаване на разрези

25

03-07 Оформяне на чертежа (Crop Region), поставяне на отвори с потребителска фамилия

26

03-08 Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа

27

03-09 Експорт чертеж за DWG. Плотиране на чертежи

28

04-01 - Окончателно оформяне на стълбата

29

04-02 настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа и филтри

30

04-03 Таблици и количества

31

04-04 Споделена работа в един модел - Worksharing

32

04-05 Споделяне на модела в A360

33

04-06 Моделиране на терен

34

04-07 Задаване на фази на проекта, приложение за количества на изкопите и насипите

35

04-08 Моделиране на дървен покрив

36

05-01 Чертеж на кофражен план по класическия начин
Чертеж на кофражен план по класическия начин

Вашият коментар