29.11.2017

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE 12.12-15.12.2017

КУРС ПО REVIT STRUCTURE 12.12-15.12.2017

свободни места: приключил

ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна или стоманена конструкция в Autodesk Revit. След запознаване с организацията на BIM модела започва самото му изграждане. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за създаването на кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - колона, тагове, коти и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
3.Създаване на оси;
4.Поставяне на колони;
5.Моделиране на плочи;
6.Моделиране на стени (шайби) и греди;
7.Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
8.Копиране на елементите по нива;
9.Моделиране на архитектурни стълби;
10.Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
11.Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
12.Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
13.Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
14.Моделиране на основи - еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
15.Създаване на потребителска фамилия - L-образна СТБ колона;
16.Изчислителен модел - общи сведения и команди за редакция;
17.Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
18.Анотации в чертежа, символи за отвори;
19.Номериране и tag-ване на колони и греди;
20.Дименсии и различен View Range за част от плана;
21.Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
22.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
23.Настройки на линии и щриховки;
24.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
25.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
26.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
27.Създаване на таблици и определяне на количества
28.Споделена работа в един модел - Worksharing

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ

  • Моделиране на стоманобетонни конструкции в Revit
  • Моделиране на стоманени конструкции
  • Основата за създаване на фамилии
  • Изготвяне на кофражни планове и разрези
  • Изготвяне на количествени сметки
  • Експортиране и плотиране на готовите чертежи

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСА

Курсът се провежда от 9:00 до 14:45ч. в четири последователни дни от 12.12.2017 (вторник) до 15.12.2017 (петък)

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

МАТЕРИАЛИ

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта, работни темплейти и потребителски фамилии.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е ---лв. с включено ДДС

СЕРТИФИКАТ

Всеки успешно завършил участник получава сертификат

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС НА УРОЦИТЕ ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план. Създаване на оси
Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план. Създаване на оси

3

01-03 Поставяне на колони, стени, греди и плочи
Поставяне на колони, стени, греди и плочи

4

01-04 Отвори в конструкцията - част 1
Отвори в конструкцията - част 1

5

01-05 Отвори в конструкцията - част 2. Копиране на елементите по нива
Отвори в конструкцията - част 2. Копиране на елементите по нива

6

01-06 Моделиране на архитектурни и конструктивни стълби
Моделиране на архитектурни и конструктивни стълби

7

02-01 Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча
Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча

8

02-02 Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки
Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки

9

02-03 Моделиране на хор.връзки, столици, Beam Systems и съединения
Моделиране на хор.връзки, столици, Beam Systems и съединения

10

02-04 Моделиране на основи, редактиране профил на стена
Моделиране на основи, редактиране профил на стена

11

02-05 Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона
Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона

12

03-01 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел - общи сведения

13

03-02 Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point
Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point

14

03-03 Анотации в чертежа, символи за отвори
Анотации в чертежа, символи за отвори

15

03-04 Номериране и tag-ване на колони и греди. Tag за плоча. Дименсии
Номериране и tag-ване на колони и греди. Tag за плоча. Дименсии

16

03-05 Бонус - демонстрация на армировки
Бонус - демонстрация на армировки

17

03-06 Различен View Range за част от плана. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж
Различен View Range за част от плана. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж

18

04-01 Създаване на разрези
Създаване на разрези

19

04-02 Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, View Templates и филтри (Filters)
Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, View Templates и филтри (Filters)

20

04-03 Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа
Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа

21

04-04 Импорт/Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи
Импорт/Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи

22

04-05 Shared parameters - family за отвор в плоча
Shared parameters - family за отвор в плоча

23

04-06 Създаване на таблици и определяне на количества
Създаване на таблици и определяне на количества

24

05-01 Чертеж на кофражен план по класическия начин
Чертеж на кофражен план по класическия начин

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.