Основи на Revit Structure
Текущо състояние
Не е записан
цена
приключил
Започни
This course is currently closed

За въпроси и записване: КОНТАКТИ

Какво ще научите, ако запишете този курс:

 • как да изграждате конструктивен модел на стоманобетонна или стоманена конструкция;
 • да създавате професионално оформени кофражи планове, монтажни схеми, разрези, 3D изгледи;
 • да изготвяте количества и спецификация на сградите или съоръженията, които проектирате;
 • основите за създаване на фамилии – най-мощния инструмент на Revit;
 • ще имате необходимите познания да направите проект в Revit на стоманена (фаза КМ) или стоманобетонна конструкция (без армировки).

Какво ще получите, записвайки се на този курс:

 • Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видео запис на курса в системата на сайта;
 • Всеки записал и успешно завършил курса, получава сертификат за завършен курс;
 • Темплейти, съобразени с нашата проектантската практика;
 • Потребителски фамилии, които са създадени  специално за по-бърза и ефективна работа за конструкции – фамилии за стълба, отвори и други;
 • Отработена методика и последователност за изграждане на конструктивен модел на стоманобетонна или стоманена конструкция;
 • Възможност за консултации и след завърване на курса.

Програма на курса

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 3. Създаване на оси;
 4. Поставяне на колони;
 5. Моделиране на плочи;
 6. Моделиране на стени (шайби) и греди;
 7. Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
 8. Копиране на елементите по нива;
 9. Моделиране на архитектурни стълби;
 10. Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
 11. Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
 12. Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
 13. Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
 14. Моделиране на основи – еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
 15. Създаване на потребителска фамилия – L-образна СТБ колона;
 16. Изчислителен модел – общи сведения и команди за редакция;
 17. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
 18. Анотации в чертежа, символи за отвори;
 19. Номериране и tag-ване на колони и греди;
 20. Дименсии и различен View Range за част от плана;
 21. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
 22. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 23. Настройки на линии и щриховки;
 24. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
 25. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 26. Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 27. Създаване на таблици и определяне на количества
 28. Споделена работа в един модел – Worksharing

За въпроси и записване: КОНТАКТИ
Цена на курса: –лв.ВСИЧКИ КУРСОВЕ

Курс Content