22.09.2017

ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE 03.10-06.10.2017

За въпроси и записване: КОНТАКТИ

Какво ще научите, ако запишете този курс:

 • как да изграждате конструктивен модел на стоманобетонна или стоманена конструкция;
 • да създавате професионално оформени кофражи планове, монтажни схеми, разрези, 3D изгледи;
 • да изготвяте количества и спецификация на сградите или съоръженията, които проектирате;
 • основите за създаване на фамилии – най-мощния инструмент на Revit;
 • ще имате необходимите познания да направите проект в Revit на стоманена (фаза КМ) или стоманобетонна конструкция (без армировки).

Какво ще получите, записвайки се на този курс:

 • Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видео запис на курса в системата на сайта;
 • Всеки записал и успешно завършил курса, получава сертификат за завършен курс;
 • Темплейти, съобразени с нашата проектантската практика;
 • Потребителски фамилии, които са създадени  специално за по-бърза и ефективна работа за конструкции – фамилии за стълба, отвори и други;
 • Отработена методика и последователност за изграждане на конструктивен модел на стоманобетонна или стоманена конструкция;
 • Възможност за консултации и след завърване на курса.

Програма на курса

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 3. Създаване на оси;
 4. Поставяне на колони;
 5. Моделиране на плочи;
 6. Моделиране на стени (шайби) и греди;
 7. Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
 8. Копиране на елементите по нива;
 9. Моделиране на архитектурни стълби;
 10. Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
 11. Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
 12. Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
 13. Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
 14. Моделиране на основи – еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
 15. Създаване на потребителска фамилия – L-образна СТБ колона;
 16. Изчислителен модел – общи сведения и команди за редакция;
 17. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
 18. Анотации в чертежа, символи за отвори;
 19. Номериране и tag-ване на колони и греди;
 20. Дименсии и различен View Range за част от плана;
 21. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
 22. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 23. Настройки на линии и щриховки;
 24. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
 25. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 26. Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 27. Създаване на таблици и определяне на количества
 28. Споделена работа в един модел – Worksharing

За въпроси и записване: КОНТАКТИ
Цена на курса: –лв.ВСИЧКИ КУРСОВЕ

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план
Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план

3

01-03 Създаване на оси
Създаване на оси

4

01-04 Поставяне на колони, стени и греди
Поставяне на колони, стени и греди

5

01-05 Моделиране на плочи, attach и join колони и стени
Моделиране на плочи, attach и join колони и стени

6

01-06 Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range)
Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range)

7

01-07 Копиране на елементите по нива
Копиране на елементите по нива

8

01-08 Моделиране на архитектурни стълби
Моделиране на архитектурни стълби

9

01-09 Моделиране конструктивни стълби с in-place families
Моделиране конструктивни стълби с in-place families

10

02-01 Моделиране конструктивни стълби с потребителска фамилия
Моделиране конструктивни стълби с потребителска фамилия

11

02-02 Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча
Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча

12

02-03 Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки
02-03 Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки

13

02-04 Моделиране на столици и Beam Systems
Моделиране на столици и Beam Systems

14

02-05 Моделиране на основи, редактиране профил на стена
Моделиране на основи, редактиране профил на стена

15

02-06 Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона
Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона

16

02-07 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел - общи сведения

17

03-01 Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point
Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point

18

03-02 Анотации в чертежа, символи за отвори
Анотации в чертежа, символи за отвори

19

03-03 Номериране и tag-ване на колони и греди, Tag за плоча
Номериране и tag-ване на колони и греди, Tag за плоча

20

03-04 Фамилия за отвор, Shared Parameters
Фамилия за отвор, Shared Parameters

21

03-05 Дименсии и различен View Range за част от плана
Дименсии и различен View Range за част от плана,

22

03-06 Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж
Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж

23

03-07 Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region)
Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region)

24

03-08 Настройки на щриховки
Настройки на щриховки

25

04-01 Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)

26

04-02 Visibility/Graphic Overrides - филтри (Filters). Настройки на линии
Visibility/Graphic Overrides - филтри (Filters). Настройки на линии

27

04-03 Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа
Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа

28

04-04 Импорт на чертеж в DWG формат. Линк Revit модел
Импорт на чертеж в DWG формат. Линк Revit модел

29

04-05 Качване на модел в BIM 360. Линк Revit модел - продължение
Качване на модел в BIM 360. Линк Revit модел - продължение

30

04-06 Експорт чертеж за DWG. Плотиране на чертежи
Експорт чертеж за DWG. Плотиране на чертежи

31

04-07 Създаване на таблици и определяне на количества
Създаване на таблици и определяне на количества

32

04-08 Споделена работа в един модел – Worksharing
Споделена работа в един модел – Worksharing

33

05-01 Чертеж на кофражен план по класическия начин
Чертеж на кофражен план по класическия начин

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.