Текущо състояние
Не е записан
цена
480лв.
Започни
This курс is currently closed
Курсът дава необходимите знания за изготвяне на проект на ОВК инсталации в Revit, като започва от нулата и завършва с плотиране и изваждане на количества.  Обучението показва стъпките, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на вентилационна и отоплителна система. Разглеждат се начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса се разработват и няколко фамилии (families) от различни категории – решетка, тагове и др.
 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
 3. Копиране и контролиране на нива и оси;
 4. Създаване на изгледи в план;
 5. Настройки за въздуховоди в темплейта;
 6. Създаване на пространства (Spaces);
 7. Моделиране на решетки и оборудване за вентилация;
 8. Моделиране на въздуховоди и свързване в инсталация;
 9. Моделиране на отоплителни тела и оборудване;
 10. Моделиране на тръбопроводи и свързване в инсталация;
 11. Моделиране на аксесоари и фитинги;
 12. Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
 13. Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
 14. Анализ на сградата и извличане на данни за последващо оразмеряване;
 15. Създаване на потребителска фамилия – вентилационна решетка;
 16. Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
 17. Автоматично написване (tag-ване) на оборудване, тръбопроводи и въздуховоди;
 18. Поставяне на дименсии;
 19. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 20. Създаване на аксонометрични изгледи;
 21. Настройки на линии и щриховки;
 22. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
 23. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 24. Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 25. Създаване на таблици и определяне на количества

За кого е подходящ курсът

Курсът е подходящ за студенти или проектанти, които са начинаещи или имат малък опит с Revit.

Учебно място с компютър

За всеки курсист е предвидено отделно работно място с компютър с инсталиран Revit.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който може да се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk по email за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Revit след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Съдържание на курсa

Отвори всички