Курс Revit за Конструкции
Текущо състояние
Не е записан
цена
USD460лв.

За курса

Курсът дава необходимите знания за изготвяне на конструктивен проект в Revit, като започва от нулата и завършва с плотиране и изваждане на количества. Ще се разгледат начините за създаването на класически кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В този курс стоманените конструкции се разработват във фаза КМ, а стоманобетонните конструкции до кофражни планове. Забележка: армировъчните планове в Revit са в отделен курс за напреднали.

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 3. Създаване на оси;
 4. Поставяне на колони;
 5. Моделиране на плочи;
 6. Моделиране на стени (шайби) и греди;
 7. Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
 8. Копиране на елементите по нива;
 9. Моделиране на архитектурни и конструктивни стълби;
 10. Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
 11. Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
 12. Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
 13. Моделиране на основи – еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
 14. Създаване на потребителска фамилия – L-образна СТБ колона;
 15. Изчислителен модел – общи сведения;
 16. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
 17. Анотации в чертежа, символи за отвори;
 18. Номериране и автоматично надписване;
 19. Дименсии и различен View Range за част от плана;
 20. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
 21. Настройки на линии, щриховки и материали;
 22. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides.
 23. Темплейти за изгледа (View Templates)
 24. Вмъкване на DWG подложки и RVT модели;
 25. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 26. Оформяне на кофражен план в класически вид;
 27. Експорт чертеж в DWG и PDF формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 28. Създаване на таблици и определяне на количества.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО в оборудвана учебна зала на БИМ Уни или ОНЛАЙН на живо през платформа за видеоконференции.

Продължителност

Курсът е с продължителност 24уч.часа и ще се проведе в пет последователни дни в периода 27.09-01.10.2021г. от 9:00 до 13:10ч.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Библиотека фамилии

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk по email за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Revit след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Курс Content

Отвори всички