Текущо състояние
Не е записан
цена
Затворен
Започни
This курс is currently closed

Какво ще научите

 1. Основни настройки и системни изисквания;
 2. Организация на BIM модела;
 3. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 4. Моделиране на стени, подове, окачени тавани и покриви.
 5. Моделиране врати, прозорци и окачени фасади (Curtain Wall);
 6. Поставяне на обзавеждане и оборудване;
 7. Копиране на елементите по нива;
 8. Моделиране на стълби, рампи и парапети;
 9. Създаване на потребителска фамилия за прозорец;
 10. Създаване на потребителски символ за кота;
 11. Дименсии, коти, текст, щриховки.
 12. Автоматични етикети за надписване на елементи;
 13. Създаване на помещения (Rooms) и цветни схеми на помещенията;
 14. Споделени и проектни параметри;
 15. Създаване на разпределение;
 16. Създаване на разрези и фасади;
 17. Настройки на линии, щриховки и материали;
 18. Настройки на изобразяване на елементите;
 19. Бързи настройки на изгледите с темплейти;
 20. Вмъкване на DWG подложки и RVT модели;
 21. Съгласуване на модели между специалностите;
 22. Създаване на рамка за чертеж;
 23. Поставяне на изгледи в чертежа;
 24. Други типове изгледи;
 25. Експорт чертеж в DWG и PDF формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 26. Създаване на таблици и определяне на количества.

За кого е подходящ курсът

Курсът е подходящ за студенти или архитекти, които са начинаещи или имат малък опит с Revit.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО или ДИСТАНЦИОННО през платформа за видеоконференции.

Учебно място с компютър

За всеки курсист е предвидено отделно работно място с компютър с инсталиран Revit.

Дати на провеждане

Курсът ще се проведе от 31.07. до 04.08.2023г (от понеделник до петък) от 13:00ч. до 17:10ч.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който може да се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Revit след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Гаранция за връщане на парите

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от курса.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Галерия от курса

Съдържание на курсa

Отвори всички