Текущо състояние
Не е записан
цена
Затворен
Започни
This курс is currently closed

Какво ще научите

 1. Основни настройки и системни изисквания;
 2. Организация на BIM модела;
 3. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 4. Моделиране на стени, подове, окачени тавани и покриви.
 5. Моделиране врати, прозорци и окачени фасади (Curtain Wall);
 6. Поставяне на обзавеждане и оборудване;
 7. Копиране на елементите по нива;
 8. Моделиране на стълби, рампи и парапети;
 9. Създаване на потребителска фамилия за прозорец;
 10. Създаване на потребителски символ за кота;
 11. Дименсии, коти, текст, щриховки.
 12. Автоматични етикети за надписване на елементи;
 13. Създаване на помещения (Rooms) и цветни схеми на помещенията;
 14. Споделени и проектни параметри;
 15. Създаване на разпределение;
 16. Създаване на разрези и фасади;
 17. Настройки на линии, щриховки и материали;
 18. Настройки на изобразяване на елементите;
 19. Бързи настройки на изгледите с темплейти;
 20. Вмъкване на DWG подложки и RVT модели;
 21. Съгласуване на модели между специалностите;
 22. Създаване на рамка за чертеж;
 23. Поставяне на изгледи и забележки в чертежа;
 24. Други типове изгледи;
 25. Експорт чертеж в DWG и PDF формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 26. Създаване на таблици и определяне на количества.

За кого е подходящ курсът

Курсът е подходящ за студенти или архитекти, които са начинаещи или имат малък опит с Revit.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО или ДИСТАНЦИОННО през платформа за видеоконференции.

Учебно място с компютър

За всеки курсист е предвидено отделно работно място с компютър с инсталиран Revit.

Дати на провеждане

Курсът ще се проведе 03.07. до 07.07.2023г. (от понеделник до петък) от 13:00ч. до 17:10ч.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който може да се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Revit след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Галерия от курса

Съдържание на курсa

Отвори всички