11.09.2018

Основи на Revit Structure 27.08.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE

дата: 27.08. - 31.08.2018 • свободни места: приключил

ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за създаването на кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - колона, тагове, коти и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
3.Създаване на оси;
4.Поставяне на колони;
5.Моделиране на плочи;
6.Моделиране на стени (шайби) и греди;
7.Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
8.Копиране на елементите по нива;
9.Моделиране на архитектурни стълби;
10.Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
11.Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
12.Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
13.Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
14.Моделиране на основи - еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
15.Създаване на потребителска фамилия - L-образна СТБ колона;
16.Изчислителен модел - общи сведения и команди за редакция;
17.Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
18.Анотации в чертежа, символи за отвори;
19.Номериране и tag-ване на колони и греди;
20.Дименсии и различен View Range за част от плана;
21.Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
22.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
23.Настройки на линии и щриховки;
24.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
25.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
26.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
27.Създаване на таблици и определяне на количества
28.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът е приключил.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план
Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план

3

01-03 Създаване на оси. Поставяне на колони, стени и плочи
Създаване на оси. Поставяне на колони, стени и плочи

4

01-04 Моделиране на греди
Моделиране на греди

5

01-05 Качване на модел в BIM 360. Поставяне на отвори. View Range, копиране по нива
Качване на модел в BIM 360. Поставяне на отвори. View Range, копиране по нива

6

02-01 Моделиране на архитектурни стълби. Конструктивни стълби с inplace family
Моделиране на архитектурни стълби. Конструктивни стълби с inplace family

7

02-02 Моделиране на стълби с потребителска фамилия
Моделиране на стълби с потребителска фамилия

8

02-03 Моделиране на ламаринобетонна плоча
Моделиране на ламаринобетонна плоча

9

02-04 Моделиране на стоманени колони и стоманени греди по наклон
Моделиране на стоманени колони и стоманени греди по наклон

10

02-05 Моделиране на столици с Beam Systems
Моделиране на столици с Beam Systems

11

03-01 Греди по наклон 2 част. Моделиране на връзки и съединения
Греди по наклон 2 част. Моделиране на връзки и съединения

12

03-02 Моделиране на основи
Моделиране на основи

13

03-03 Потребителска фамилия за Г-образна колона
Потребителска фамилия за Г-образна колона

14

03-04 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел - общи сведения

15

03-05 Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point
Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point

16

04-01 Други анотации в чертежа - текст, дименсии, линии, детайли
Други анотации в чертежа - текст, дименсии, линии, детайли

17

04-02 Номериране и tag-ване на колони и греди
Номериране и tag-ване на колони и греди

18

04-03 Фамилия за таг на плоча. Фамилия за отвор. Shared parameters
Фамилия за таг на плоча. Фамилия за отвор. Shared parameters

19

04-04 Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж
Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж

20

05-01 Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, филтри (Filters). Фази и Design Options
Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, филтри (Filters). Фази и Design Options

21

05-02 View Templates. Project Parameters. Вмъкване на архитектурен модел и DWG
View Templates. Project Parameters. Вмъкване на архитектурен модел и DWG

22

05-03 Създаване на разрези
Създаване на разрези

23

05-04 Фамилия за рамка на чертеж
Фамилия за рамка на чертеж

24

05-05 Поставяне на изгледи в чертежа. Таблици с количества
Поставяне на изгледи в чертежа. Таблици с количества

25

05-06 Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи. Съвместна работа в един модел - Worksharing
Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи. Съвместна работа в един модел - Worksharing

26

06-01 Консултация 11.2018 - сесия 1
Консултация 11.2018 - сесия 1

27

06-02 Консултация 11.2018 - сесия 2
Консултация 11.2018 - сесия 2

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.