23.01.2018

Основи на Revit Structure 23.01. – 26.01.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE

дата: 23.01. - 26.01.2018 • свободни места: приключил

ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за създаването на кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - колона, тагове, коти и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
3.Създаване на оси;
4.Поставяне на колони;
5.Моделиране на плочи;
6.Моделиране на стени (шайби) и греди;
7.Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
8.Копиране на елементите по нива;
9.Моделиране на архитектурни стълби;
10.Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
11.Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
12.Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
13.Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
14.Моделиране на основи - еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
15.Създаване на потребителска фамилия - L-образна СТБ колона;
16.Изчислителен модел - общи сведения и команди за редакция;
17.Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
18.Анотации в чертежа, символи за отвори;
19.Номериране и tag-ване на колони и греди;
20.Дименсии и различен View Range за част от плана;
21.Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
22.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
23.Настройки на линии и щриховки;
24.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
25.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
26.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
27.Създаване на таблици и определяне на количества
28.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът е приключил.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план. Създаване на оси
Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план. Създаване на оси

3

01-03 Поставяне на колони, стени, греди и плочи
Поставяне на колони, стени, греди и плочи

4

01-04 Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range)
Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range)

5

01-05 Копиране на елементите по нива. Моделиране на архитектурни стълби
Копиране на елементите по нива. Моделиране на архитектурни стълби

6

01-06 Моделиране на конструктивни стълби с inplace family
Моделиране на конструктивни стълби с inplace family

7

02-01 Моделиране конструктивни стълби с потребителска фамилия
Моделиране конструктивни стълби с потребителска фамилия

8

02-02 Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча
Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча

9

02-03 Моделиране на стоманени греди по наклон - част 1
Моделиране на стоманени греди по наклон - част 1

10

02-04 Моделиране на стоманени греди по наклон - част 2 и вертикални връзки
Моделиране на стоманени греди по наклон - част 2 и вертикални връзки

11

02-05 Моделиране на хор.връзки, столици, Beam Systems и съединения
Моделиране на хор.връзки, столици, Beam Systems и съединения

12

02-06 Моделиране на основи, редактиране профил на стена
Моделиране на основи, редактиране профил на стена

13

02-07 Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона
Създаване на потребителска фамилия - L-образна колона

14

03-01 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел - общи сведения

15

03-02 Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point. Текст и линиии в чертежа
Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point. Текст и линиии в чертежа

16

03-03 Други анотации в чертежа. Номериране и tag-ване на колони и греди. Tag за плоча. Дименсии
Други анотации в чертежа. Номериране и tag-ване на колони и греди. Tag за плоча. Дименсии

17

03-04 Фамилия за отвор в плоча. Shared Parameters
Фамилия за отвор в плоча. Shared Parameters

18

03-05 Дименсии. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж
Дименсии. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж

19

03-06 Създаване на разрези
Създаване на разрези

20

04-01 Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, View Templates и филтри (Filters)
Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, View Templates и филтри (Filters)

21

04-02 Създаване на рамка за чертеж. Импорт на DWG
Създаване на рамка за чертеж. Импорт на DWG

22

04-03 Поставяне на изгледи в чертежа. Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи
Поставяне на изгледи в чертежа. Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи

23

04-04 Създаване на таблици и определяне на количества
Създаване на таблици и определяне на количества

24

04-05 Споделена работа в един модел - Worksharing. Shared coordinates
Споделена работа в един модел - Worksharing. Shared coordinates

25

04-06 Вмъкване на архитектурен модел. Копиране на елементи
Вмъкване на архитектурен модел. Копиране на елементи

26

05-01 Чертеж на кофражен план по класическия начин
Чертеж на кофражен план по класическия начин

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.