30.09.2018

Основи на Revit Structure 18.09.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE

дата: 18.09. - 21.09.2018 • свободни места: приключил

ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за създаването на кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - колона, тагове, коти и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
3.Създаване на оси;
4.Поставяне на колони;
5.Моделиране на плочи;
6.Моделиране на стени (шайби) и греди;
7.Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
8.Копиране на елементите по нива;
9.Моделиране на архитектурни стълби;
10.Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
11.Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
12.Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
13.Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
14.Моделиране на основи - еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
15.Създаване на потребителска фамилия - L-образна СТБ колона;
16.Изчислителен модел - общи сведения и команди за редакция;
17.Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
18.Анотации в чертежа, символи за отвори;
19.Номериране и tag-ване на колони и греди;
20.Дименсии и различен View Range за част от плана;
21.Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
22.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
23.Настройки на линии и щриховки;
24.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
25.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
26.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
27.Създаване на таблици и определяне на количества
28.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът е приключил.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план
Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план

3

01-03 Създаване на оси. Поставяне на колони, стени, плочи и греди
Създаване на оси. Поставяне на колони, стени, плочи и греди

4

01-04 Поставяне на отвори. View Range, копиране по нива
Поставяне на отвори. View Range, копиране по нива

5

01-05 Моделиране на архитектурни стълби
Моделиране на архитектурни стълби

6

02-01 Облачна услуга А360. Конструктивни стълби с inplace family.
Облачна услуга А360. Конструктивни стълби с inplace family.

7

02-02 Моделиране на стълби с потребителска фамилия
Моделиране на стълби с потребителска фамилия

8

02-03 Моделиране стоманени колони и ламаринобетонна плоча
Моделиране стоманени колони и ламаринобетонна плоча

9

02-04 Моделиране на стоманени греди по наклон. Моделиране на столици с Beam Systems
Моделиране на стоманени греди по наклон. Моделиране на столици с Beam Systems

10

02-05 Моделиране на връзки и съединения
Моделиране на връзки и съединения

11

02-06 Моделиране на основи
Моделиране на основи

12

03-01 Потребителска фамилия за Г-образна колона
Потребителска фамилия за Г-образна колона

13

03-02 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел - общи сведения

14

03-03 Изготвяне чертеж кофражен план. Анотации в чертежа. Фамилия за кота, Project Base Point. Дименсии
Изготвяне чертеж кофражен план. Анотации в чертежа. Фамилия за кота, Project Base Point. Дименсии

15

03-04 Щриховки, детайли (Detail Items), текст. Тагове за колони и греди
Щриховки, детайли (Detail Items), текст. Тагове за колони и греди

16

03-05 Таг за плоча. Shared parameters. Фамилия и таг за отвор в плоча
Таг за плоча. Shared parameters. Фамилия и таг за отвор в плоча

17

04-01 Crop Region. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж
Crop Region. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж

18

04-02 Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, филтри (Filters). View Templates
Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, филтри (Filters). View Templates

19

04-03 Import DWG. Линк на архитектурен Revit модел. Рамка на чертеж
Import DWG. Линк на архитектурен Revit модел. Рамка на чертеж

20

04-04 Създаване на разрези за класически кофражен план
Създаване на разрези за класически кофражен план

21

04-05 Поставяне на изгледите чертежи. Export DWG. Плотиране
Поставяне на изгледите чертежи. Export DWG. Плотиране

22

04-06 Количествени сметки и таблици. Съвместна работа в един модел
Количествени сметки и таблици. Съвместна работа в един модел

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.