11.07.2018

Основи на Revit Structure 09.07.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE

дата: 09.07 - 12.07.2018 • свободни места: приключил

ЗАПИШИ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за създаването на кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - колона, тагове, коти и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
3.Създаване на оси;
4.Поставяне на колони;
5.Моделиране на плочи;
6.Моделиране на стени (шайби) и греди;
7.Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
8.Копиране на елементите по нива;
9.Моделиране на архитектурни стълби;
10.Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
11.Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
12.Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
13.Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
14.Моделиране на основи - еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
15.Създаване на потребителска фамилия - L-образна СТБ колона;
16.Изчислителен модел - общи сведения и команди за редакция;
17.Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
18.Анотации в чертежа, символи за отвори;
19.Номериране и tag-ване на колони и греди;
20.Дименсии и различен View Range за част от плана;
21.Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
22.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
23.Настройки на линии и щриховки;
24.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
25.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
26.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
27.Създаване на таблици и определяне на количества
28.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът е приключил.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план. Създаване на оси
Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план. Създаване на оси

3

01-03 Поставяне на колони, стени и плочи
Поставяне на колони, стени и плочи

4

01-04 Греди и отвори - част 1
Греди и отвори - част 1

5

01-05 Отвори част 2. View Range, копиране по нива
Отвори част 2. View Range, копиране по нива

6

01-06 Моделиране на архитектурни стълби. Конструктивни стълби с inplace family
Моделиране на архитектурни стълби. Конструктивни стълби с inplace family

7

02-01 Моделиране на стълби с потребителска фамилия
Моделиране на стълби с потребителска фамилия

8

02-02 Моделиране на ламаринобетонна плоча, стоманени греди по наклон
Моделиране на ламаринобетонна плоча, стоманени греди по наклон

9

02-03 Греди по наклон - част 2. Моделиране на връзки, столици, Beam Systems и съединения
Греди по наклон - част 2. Моделиране на връзки, столици, Beam Systems и съединения

10

02-04 Моделиране на основи. Потребителска фамилия
Моделиране на основи. Потребителска фамилия

11

03-01 Изчислителен модел - общи сведения
Изчислителен модел - общи сведения

12

03-02 Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point
Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point

13

03-03 Други анотации в чертежа - текст, линии, детайли
Други анотации в чертежа - текст, линии, детайли

14

03-04 Номериране и tag-ване на колони и греди. Фамилия за таг на плоча
Номериране и tag-ване на колони и греди. Фамилия за таг на плоча

15

03-05 Дименсии. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж
Дименсии. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж

16

03-06 Създаване на разрези
Създаване на разрези

17

04-01 Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, филтри (Filters). View Templates
Настройки на линии и щриховки. Visibility/Graphic Overrides, филтри (Filters). View Templates

18

04-02 Shared Parameters. Фамилия за отвор в плоча. Какво е Dynamo
Shared Parameters. Фамилия за отвор в плоча. Какво е Dynamo

19

04-03 Създаване на рамка за чертеж. Импорт и линк на DWG
Създаване на рамка за чертеж. Импорт и линк на DWG

20

04-04 Облачна услуга BIM 360. Поставяне на изгледи в чертжа
Облачна услуга BIM 360. Поставяне на изгледи в чертжа

21

04-05 Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи
Експорт на чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи

22

04-06 Създаване на таблици. Съвместна работа в един модел - Worksharing
Създаване на таблици. Съвместна работа в един модел - Worksharing

23

05-01 Чертеж на кофражен план по класическия начин
Чертеж на кофражен план по класическия начин

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.