25.04.2018

Основи на Revit MEP за ВиК – 23.04.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ВиК

дата: 23.04.2018 • свободни места: 0

РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитекрурен модел, моделиране на водопроводна инсталация и канализация. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - санитарни прибори, кота, тагове и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
3.Копиране и контролиране на нива и оси;
4.Създаване на изгледи в план;
5.Моделиране на водочерпни прибори и водомерен възел;
6.Моделиране на вертикални щрангове и хоризонтална мрежа. Свързване в инсталация;
7.Моделиране на санитарни прибори;
8.Моделиране на канализация и свързване в инсталация;
9.Моделиране на аксесоари и фитинги;
10.Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
11.Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
12.Определяне на загуби;
13.Създаване на потребителска фамилия – мивка;
14.Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
15.Автоматично написване (tag-ване) на прибори, водопровод и канализация;
16.Поставяне на дименсии;
17.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
18.Създаване на аксонометрични изгледи;
19.Настройки на линии и щриховки;
20.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
21.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
22.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
23.Създаване на таблици и определяне на количества;
24.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

След възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след приключване на курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът ще се проведе от 17:15 до 20:30 часа всеки понеделник в шест последователни седмици. Точните дати са: 23.04; 30.04; 08.09.(вторник); 14.05; 21.05. и 28.05.2018

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, вмъкване на архитектурен модел. Създаване и копиране на нива (Levels)
Създаване на нов модел, вмъкване на архитектурен модел. Създаване и копиране на нива (Levels)

3

01-03 Създаване и копиране на нива (Levels) и оси. Настройки в темплейта
Създаване и копиране на нива (Levels) и оси. Настройки в темплейта

4

01-04 Моделиране на обзавеждане (Plumbing Fixtures). Нива на детайлност и стил на изгледа
Моделиране на обзавеждане (Plumbing Fixtures). Нива на детайлност и стил на изгледа

5

01-05 Настройки за тръби и фитинги. Материали в Revit
Настройки за тръби и фитинги. Материали в Revit

6

02-01 Настройки на системи. Моделиране на системи и тръби студена вода
Настройки на системи. Моделиране на системи и тръби студена вода

7

02-02 Моделиране на системи и тръби топла вода
Моделиране на системи и тръби топла вода

8

02-03 Моделиране тръби в разрез. Моделиране на арматура
Моделиране тръби в разрез. Моделиране на арматура

9

02-04 Моделиране на канализация
Моделиране на канализация

10

03-01 Канализация - продължение. Размножаване на елементите по нива. View Range
Канализация - продължение. Размножаване на елементите по нива. View Range

11

03-02 Конектори върху архитектурни фамилии
Конектори върху архитектурни фамилии

12

03-03 Фамилия за мивка
Фамилия за мивка

13

03-04 Моделиране на бойлер и машинно
Моделиране на бойлер и машинно

14

04-01 Довършване канал и водопровод. Прехвърляне на настройки от друг модел.
Довършване канал и водопровод. Прехвърляне на настройки от друг модел.

15

04-02 Подготовка за несвързани елементи и грешки в модела. Обединяване на системите
Подготовка за несвързани елементи и грешки в модела. Обединяване на системите

16

04-03 Определяне на загуби във водопровод. Видимост на елементи - Visibility Graphics Override. Видимост с филтри (filters). Цветни легенди в план
Определяне на загуби във водопровод. Видимост на елементи - Visibility Graphics Override. Видимост с филтри (filters). Цветни легенди в план

17

04-04 Цветни легенди за канализация. Проверки за пресичания
Цветни легенди за канализация. Проверки за пресичания

18

04-05 Създаване на чертежи. Настройки на изобразяване. Поставяне на надписи и тагове
Създаване на чертежи. Настройки на изобразяване. Поставяне на надписи и тагове

19

05-01 Коти върху тръбите. Project base point и координати на проекта
Коти върху тръбите. Project base point и координати на проекта

20

05-02 Разрези. Фамилия за ветртикална кота
Разрези. Фамилия за ветртикална кота

21

05-03 Други анотации - текст, щриховки, дименсии. Оформяне на чертеж - Crop View. Чертеж канализация
Други анотации - текст, щриховки, дименсии. Оформяне на чертеж - Crop View. Чертеж канализация

22

05-04 Управление на View Templates. Други настройки - линии, щриховки, стрелки. Създаване на аксонометрия
Управление на View Templates. Други настройки - линии, щриховки, стрелки. Създаване на аксонометрия

23

06-01 Добавяне на легенда. Вмъкване на DWG. Рамка за чертеж
Добавяне на легенда. Вмъкване на DWG. Рамка за чертеж

24

06-02 Shared Parameters. Project parameters. Довършване рамка и антетка. Поставяне на изгледи в лист
Shared Parameters. Project parameters. Довършване рамка и антетка. Поставяне на изгледи в лист

25

06-03 Окончателно оформяне на чертежа. Плотиране и експорт на DWG
Окончателно оформяне на чертежа. Плотиране и експорт на DWG

26

06-04 Количествени сметки и таблици. Съвместна работа - worksharing
Количествени сметки и таблици. Съвместна работа - worksharing

27

06-05 Моделиране на архитектура. Спринклер - общи сведения
Моделиране на архитектура. Спринклер - общи сведения

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.