06.06.2018

Курс Основи на Revit MEP за ОВ – 20.05.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ОВК

дата: 20.05-22.05.2018 • свободни места: приключил

РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ОВ инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва стъпките, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на вентилационна и отоплителна система. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - решетка, елемент от оборудването, тагове и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
3.Копиране и контролиране на нива и оси;
4.Създаване на изгледи в план;
5.Моделиране на решетки и оборудване за вентилация;
6.Моделиране на въздуховоди и свързване в инсталация;
7.Моделиране на отоплителни тела и оборудване;
8.Моделиране на тръбопроводи и свързване в инсталация;
9.Моделиране на аксесоари и фитинги;
10.Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
11.Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
12.Анализ на сградата и извличане на данни за последващо оразмеряване;
13.Създаване на потребителска фамилия – вентилационна решетка;
14.Създаване на потребителска фамилия – вентилационен бокс;
15.Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
16.Автоматично написване (tag-ване) на оборудване, тръбопроводи и въздуховоди;
17.Поставяне на дименсии;
18.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
19.Създаване на аксонометрични изгледи;
20.Настройки на линии и щриховки;
21.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
22.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
23.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
24.Създаване на таблици и определяне на количества
25.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

След възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след приключване на курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът е приключил.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Системни изисквания, инсталация, запознаване с продукта, важни сайтове и други
Системни изисквания, инсталация, запознаване с продукта, важни сайтове и други

2

01-02 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

3

01-03 Създаване на нов модел, вмъкване на архитектурен модел. Създаване и копиране на нива (Levels) и оси
Създаване на нов модел, вмъкване на архитектурен модел. Създаване и копиране на нива (Levels) и оси

4

01-04 Добавяне на изгледи към нивата. Настройки за въздуховоди в темплейта
Добавяне на изгледи към нивата. Настройки за въздуховоди в темплейта

5

01-05 Създаване на пространства (Spaces). Поставяне на решетки
Създаване на пространства (Spaces). Поставяне на решетки

6

01-06 Размножаване на решетки. Създаване на система и въздуховоди
Размножаване на решетки. Създаване на система и въздуховоди

7

02-01 Редакция на въздуховоди. Добавяне на оборудване
Редакция на въздуховоди. Добавяне на оборудване

8

02-02 Позициониране в разрез. Редакция на конекторите. Добавяне на вертикали
Позициониране в разрез. Редакция на конекторите. Добавяне на вертикали

9

02-03 Моделиране на възхуховоди "на ръка". Смяна на типа на системата
Моделиране на възхуховоди "на ръка". Смяна на типа на системата

10

02-04 Настройки и моделиране на тръби. Свързване с чилър
Настройки и моделиране на тръби. Свързване с чилър

11

02-05 Преместване от една система в друга. Проверки на системите и цветни схеми
Преместване от една система в друга. Проверки на системите и цветни схеми

12

02-06 Автоматична смяна на сечението на въздуховодите. Изваждане на доклад
Автоматична смяна на сечението на въздуховодите. Изваждане на доклад

13

02-07 Създаване и настройки на зони. Определяне на топлинните натоварвания
Създаване и настройки на зони. Определяне на топлинните натоварвания

14

02-08 Потребителска фамилия за решетка - част 1
Потребителска фамилия за решетка - част 1

15

03-01 Потребителска фамилия за решетка - част 2
Потребителска фамилия за решетка - част 2

16

03-02 Оформяне на чертеж - настройки във Visibility Graphics. Типове линии. Добавяне на филтри
Оформяне на чертеж - настройки във Visibility Graphics. Типове линии. Добавяне на филтри

17

03-03 Поставяне на коти и дименсии. Анотативни линии и щриховки
Поставяне на коти и дименсии. Анотативни линии и щриховки

18

03-04 Автоматично надписване с тагове. Shared parameters. Project parameters
Автоматично надписване с тагове. Shared parameters. Project parameters

19

03-05 Управление на чертежите с View templates. Копиране по нива
Управление на чертежите с View templates. Копиране по нива

20

03-06 Разрези и аксонометрия. Импорт на DWG. Рамка за чертеж и антетка
Разрези и аксонометрия. Импорт на DWG. Рамка за чертеж и антетка

21

03-07 Поставяне на изгледи в чертежа. Таблици с количества. Плотиране и експорт на DWG. Съвместна работа в мрежа
Поставяне на изгледи в чертежа. Таблици с количества. Плотиране и експорт на DWG. Съвместна работа в мрежа

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.