26.11.2018

Курс Основи на Revit MEP за ОВК – 05.11.2018

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ОВК

дата: 05.11.-09.11.2018 • свободни места: приключил

РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ОВ инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва стъпките, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитектурен модел, моделиране на вентилационна и отоплителна система. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - решетка, елемент от оборудването, тагове и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
3.Копиране и контролиране на нива и оси;
4.Създаване на изгледи в план;
5.Моделиране на решетки и оборудване за вентилация;
6.Моделиране на въздуховоди и свързване в инсталация;
7.Моделиране на отоплителни тела и оборудване;
8.Моделиране на тръбопроводи и свързване в инсталация;
9.Моделиране на аксесоари и фитинги;
10.Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
11.Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
12.Анализ на сградата и извличане на данни за последващо оразмеряване;
13.Създаване на потребителска фамилия – вентилационна решетка;
14.Създаване на потребителска фамилия – вентилационен бокс;
15.Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
16.Автоматично написване (tag-ване) на оборудване, тръбопроводи и въздуховоди;
17.Поставяне на дименсии;
18.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
19.Създаване на аксонометрични изгледи;
20.Настройки на линии и щриховки;
21.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
22.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
23.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
24.Създаване на таблици и определяне на количества
25.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

След възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след приключване на курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът е приключил.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания
Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания

2

01-02 Създаване на нов модел, вмъкване на архитектурен модел. Създаване на нива (Levels)
Създаване на нов модел, вмъкване на архитектурен модел. Създаване на нива (Levels)

3

01-03 Копиране на нива и елементи от архитектурния модел. Добавяне на изгледи към нивата
Копиране на нива и елементи от архитектурния модел. Добавяне на изгледи към нивата

4

01-04 Поставяне на решетки и оборудване. Свързване в система
Поставяне на решетки и оборудване. Свързване в система

5

02-01 Създаване на пространства (Spaces). View Range. Цветни схеми в план
Създаване на пространства (Spaces). View Range. Цветни схеми в план

6

02-02 Настройки за въздуховоди и тръби в темплейта
Настройки за въздуховоди и тръби в темплейта

7

02-03 Моделиране на въздуховоди "на ръка"
Моделиране на възхуховоди "на ръка"

8

02-04 Моделиране на въздуховоди "на ръка" - част 2. Моделиране в разрез
Моделиране на възхуховоди "на ръка" - част 2. Моделиране в разрез

9

03-01 Поставяне на чилър
Поставяне на чилър

10

03-02 Свързване на чилъра с тръби
Свързване на чилъра с тръби

11

03-03 Моделиране на успоредни тръби, арматура и фитинги
Моделиране на успоредни тръби, арматура и фитинги

12

03-04 Копиране на елементите по нива. Проверки за конфликти с другите специалности
Копиране на елементите по нива. Проверки за конфликти с другите специалности

13

03-05 Оразмеряване на въздуховоди и схеми на скоростите
Оразмеряване на въздуховоди и схеми на скоростите

14

03-06 Дефиниране на зони (Zones). Получаване на топлинни товари
Дефиниране на зони (Zones). Получаване на топлинни товари

15

04-01 Потребителска фамилия (Family) за решетка
Потребителска фамилия (Family) за решетка

16

04-02 Потребителска фамилия (Family) за решетка - част 2
Потребителска фамилия (Family) за решетка - част 2

17

04-03 Чертеж въздуховоди в план. Поставяне на дименсии и коти. Project Base Point
Чертеж въздуховоди в план. Поставяне на дименсии и коти. Project Base Point

18

04-04 Линии и щриховки. Двумерни детайли и текст
Линии и щриховки. Двумерни детайли и текст

19

05-01 Допълнилни настройки за тръби и фамилии
Допълнилни настройки за тръби и фамилии

20

05-02 Поставяне на тагове (Tags). Създаване на таг
Поставяне на тагове (Tags). Създаване на таг

21

05-03 Shared и Project parameters. Създаване на разрези. Фамилия за таг за напреднали
Shared и Project parameters. Създаване на разрези. Фамилия за таг за напреднали

22

05-04 Оформяне на асонометрия. Drafting Views и легенди
Оформяне на асонометрия. Drafting Views и легенди

23

05-05 Настройки на линии, щриховки, материали и Object Styles. View Templates
Настройки на линии, щриховки, материали и Object Styles. View Templates

24

05-06 Таблици и количества. Рамка за чертежи, вмъкване на DWG.
Таблици и количества. Рамка за чертежи, вмъкване на DWG.

25

05-07 Поставяне на изгледи в чертежа. Плотиране в Revit. Експорт на DWG
Поставяне на изгледи в чертежа. Плотиране в Revit. Експорт на DWG

26

05-08 Споделена работа в един модел - Worksharing
Споделена работа в един модел - Worksharing

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.