28.03.2019

Основи на Revit MEP за ВиК – 05.03-07.03.2019

КУРС ОСНОВИ НА REVIT MEP за ВиК

дата: 05.03-07.03.2019 • свободни места: курсът е приключил

РЕГИСТРИРАЙ СЕ НАПРАВИ ЗАПИТВАНЕ ВСИЧКИ КУРСОВЕ

ЗА КУРСА

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитекрурен модел, моделиране на водопроводна инсталация и канализация. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории - санитарни прибори, кота, тагове и др.

1.Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
2.Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
3.Копиране и контролиране на нива и оси;
4.Създаване на изгледи в план;
5.Моделиране на водочерпни прибори и водомерен възел;
6.Моделиране на вертикални щрангове и хоризонтална мрежа. Свързване в инсталация;
7.Моделиране на санитарни прибори;
8.Моделиране на канализация и свързване в инсталация;
9.Моделиране на аксесоари и фитинги;
10.Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
11.Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
12.Определяне на загуби;
13.Създаване на потребителска фамилия – мивка;
14.Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
15.Автоматично написване (tag-ване) на прибори, водопровод и канализация;
16.Поставяне на дименсии;
17.Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
18.Създаване на аксонометрични изгледи;
19.Настройки на линии и щриховки;
20.Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
21.Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
22.Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
23.Създаване на таблици и определяне на количества;
24.Споделена работа в един модел - Worksharing

ВИДЕО

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

РАБОТНИ ТЕМПЛЕЙТИ

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

ПРЕПОДАВАТЕЛ ОТ ПРАКТИКАТА

Курсът се води от действащ проектант, с над 16 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

БИБЛИОТЕКА ФАМИЛИИ

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

СЕРТИФИКАТ

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

КОНСУЛТАЦИЯ СЛЕД КУРСА

След възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след приключване на курса, получавате безплатна или платена консултация, в зависимост от вашите нужди.

КАКВА Е ЦЕНАТА НА КУРСА

Цената на курса е 540лв. с включено ДДС

КОГА СЕ ПРОВЕЖДА КУРСЪТ

Курсът е приключил.

КАК МОГА ДА СЕ ЗАПИША

Записването става със заплащане на таксата онлайн като натиснете ТУК или с обаждане по телефона КОНТАКТИ.

ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението се провежа присъствено, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Живко Митев

ЖИВКО МИТЕВ

BIM Expert, проектант по част Конструкции с опит над 16 години. Провежда курсове по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 7 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти. Единствен в България със сертификат „Autodesk Certified Professional“

ВИДЕОЗАПИС ОТ КУРСА

Курс: Съдържание

Уроци Взет
1

01-01 Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания.

2

01-02 Вмъкване на архитектурен модел и копиране. Създаване на нива и изгледи. Създаване на пространства (Spaces). Поставяне на обзавеждане

3

01-03 View range. Моделиране на тръбопровод студена и топла вода. Моделиране на вертикали

4

01-04 Моделиране на канализация. Създаване и редактиране на системи.

5

02-01 Поставяне на фитинги и аксесоари . Копиране по нива. Проверка за пресичания. Определяне на загуби

6

02-02 Цветни схеми и оразмеряване на тръби. Фамилия за мивка - част 1

7

02-03 Безплатни ресурси за Revit в Интернет. Фамилия за мивка - част 2. Настройки за изобразяване

8

02-04 Настройки за инсталациите в Revit. Оформяне на изгледа с филтри. View Templates

9

03-01 Анотации в чертежите - дименсии, коти, текст, линии, щриховки. Project base point

10

03-02 2D детайли. Тагове. Shared и Project параметри

11

03-03 Добавяне на бойлер и помпа. Чертеж аксонометрия. Вмъкване на DWG. Рамка за чертеж

12

03-04 Поставяне на изгледи в чертеж. Експорт към DWG и плотиране. Споделяне с A360. Таблици с количества

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.