Курс Revit Structure за армировки
Текущо състояние
Не е записан
цена
480лв.

За курса

Този курс надгражда уменията усвоени в курса „Основи на Revit Structure“ и включва изграждане на 3D модел на армировката и последващо изготвяне на армировъчни планове и спецификации от този модел.

 1. Настройки за армировки в Revit – покрития, снаждане, материали;
 2. Армиране „на ръка“ на греди, колони, плоча, фундаменти, стени и шайби;
 3. Единична армировка, армировка по направляваща, площна армировка;
 4. Армировка на елементи с променливо сечение;
 5. Армировка на елементи със сложна геометрия с „free form“ армировка;
 6. Изготвяне на фамилии „Rebar Shape“, Tag за армировки и Detail за фигура на армировки;
 7. Настройки в темплейта за изобразяване на армировки;
 8. Изготвяне на армировъчен план на плоча, греди, фундаменти, стени;
 9. Таблици на армировката за колони, стени, шайби;
 10. Изготвяне на фигурна спецификация с вградените инструменти на Revit;
 11. Автоматично армиране на елементи с помощта на Dynamo;
 12. Изготвяне на класически вид армировъчни планове и фигурни спецификации с Dynamo;
 13. Инструменти за моделиране на армировка от SOFiSTiK;
 14. Изготвяне на класически вид армировъчни планове и фигурни спецификации със SOFiSTiK;
 15. Техники за напреднали при изготвяне на фамилии в Revit.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър.

Кога се провежда курсът

Курсът щр се проведе от 8:30 до 12:40ч. всеки ден от 05.10 до 09.10.2020г.

Видео

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя работен темплейт за армировки, който се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 19 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Библиотека фамилии и Dynamo скриптове

Всеки участник получава Dynamo скриптовете, използвани в курса и основни фамилии за армировки.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация.

За кого е подходящ курса

Курсът е подходящ за проектанти и студенти по част Конструкции, които са овладели материала от курса ОСНОВИ НА REVIT STRUCTURE и имат реален опит с Revit минимум 6 месеца.

Внимание

Темплейтът и фамилиите са за Revit 2021. Някои от показаните в курса техники изискват закупуване на допълнителен софтуер (Sofistik Reinforcement Detailing) или създаване на Dynamo скриптове.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 19 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 9 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge