Курс Revit за Архитектура
Текущо състояние
Не е записан
цена
USD460лв.

За курса

Курсът дава необходимите знания за създаване на проект по част Архитектура в Revit, като започва от самото начало и завършва с плотиране и изваждане на количества. Обучението следва реалното проектиране: моделиране на нива, стени, подове, врати, прозорци, окачение фасади, стълби и други. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и фасади. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории – прозорец, тагове, коти и др.

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 3. Моделиране на стени, подове, окачени тавани и покриви.
 4. Моделиране врати, прозорци и окачени фасади (Curtain Wall);
 5. Копиране на елементите по нива;
 6. Моделиране на архитектурни стълби, рампи и парапети;
 7. Вмъкване на терен;
 8. Основи на фамилиите в Revit;
 9. Създаване на потребителска фамилия за прозорец;
 10. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
 11. Анотации в чертежа, номериране и tag-ване на елементи;
 12. Shared и Project параметри;
 13. Създаване на Rooms и план с площи;
 14. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 15. Настройки на линии, щриховки и материали;
 16. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides.
 17. Темплейти за изгледа (View Templates)
 18. Вмъкване на DWG подложки и RVT модели;
 19. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 20. Експорт чертеж в DWG и PDF формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 21. Създаване на таблици и определяне на количества.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър.

Продължителност

Курсът е с продължителност 24уч.часа и се провежда в пет последователни дни от 9:00 до 13:10ч.

Видеозапис

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти в Revit.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 20 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Библиотека фамилии

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от Autodesk по email за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на работа с Revit след курса, получавате безплатна или платена консултация в зависимост от вашите нужди.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Галерия от курса