Курс Основи на Revit Structure
Текущо състояние
Не е записан
цена
460лв.

За курса

Участниците в този курс ще научат как да изграждат конструктивен модел на стоманобетонна и стоманена конструкция в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: моделиране на оси, греди, колони, стени, плочи, фундаменти и отвори. Ще се разгледат начините за създаването на кофражни планове, монтажни схеми и разрези. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории – колона, тагове, коти и др.

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Създаване на нов модел, нива (Levels) и изгледи в план;
 3. Създаване на оси;
 4. Поставяне на колони;
 5. Моделиране на плочи;
 6. Моделиране на стени (шайби) и греди;
 7. Отвори в конструкцията и обхват на изгледа (View Range);
 8. Копиране на елементите по нива;
 9. Моделиране на архитектурни стълби;
 10. Моделиране конструктивни стълби с in-place families и с фамилия за стълбищно рамо;
 11. Моделиране на стоманени колони и ламаринобетонна плоча;
 12. Моделиране на стоманени греди по наклон и вертикални връзки;
 13. Моделиране на столици и Beam Systems. Детайлиране на съединения;
 14. Моделиране на основи – еднични и ивични фундаменти, фундаментна плоча;
 15. Създаване на потребителска фамилия – L-образна СТБ колона;
 16. Изчислителен модел – общи сведения и команди за редакция;
 17. Създаване на фамилия за кота, настройка на Project Base Point;
 18. Анотации в чертежа, символи за отвори;
 19. Номериране и tag-ване на колони и греди;
 20. Дименсии и различен View Range за част от плана;
 21. Правилно изобразяване на конструктивна стълба в чертеж;
 22. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 23. Настройки на линии и щриховки;
 24. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates)
 25. Създаване на рамка за чертеж, оформяне на класически кофражен план;
 26. Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 27. Създаване на таблици и определяне на количества.

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър.

Кога се провежда курсът

Курсът ще се проведе от 9:00 до 13:10ч. всеки ден от 09.11 до 13.11.2020г.

Видео

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 19 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Библиотека фамилии

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим изцяло платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge

Курс Content

Отвори всички