Курс Основи на Revit MEP за ВиК
Текущо състояние
Не е записан
цена
460лв.

За курса

Участниците в този курс ще научат как да изграждат модел на ВиК инсталациите на сграда със смесено предназначение в Autodesk Revit. Обучението показва всички стъпки, през които преминава и реалното проектиране: вмъкване на архитекрурен модел, моделиране на водопроводна инсталация и канализация. Ще се разгледат начините за създаването на разпределения, разрези и аксонометрии. В течение на курса ще се разработят и няколко фамилии (families) от различни категории – санитарни прибори, кота, тагове и др.

 1. Организация на BIM Модела, основни настройки и системни изисквания;
 2. Вмъкване на архитектурен модел като подложка;
 3. Копиране и контролиране на нива и оси;
 4. Създаване на изгледи в план;
 5. Моделиране на водочерпни прибори и водомерен възел;
 6. Моделиране на вертикални щрангове и хоризонтална мрежа. Свързване в инсталация;
 7. Моделиране на санитарни прибори;
 8. Моделиране на канализация и свързване в инсталация;
 9. Моделиране на аксесоари и фитинги;
 10. Проверка на инсталациите за несвързани елементи;
 11. Проверка за пресичания с конструкцията и между елементите на инсталацията;
 12. Определяне на загуби;
 13. Създаване на потребителска фамилия – мивка;
 14. Създаване на разпределение и поставяне на анотации в чертежа;
 15. Автоматично написване (tag-ване) на прибори, водопровод и канализация;
 16. Поставяне на дименсии;
 17. Създаване на разрези, оформяне на чертежа (Crop Region);
 18. Създаване на аксонометрични изгледи;
 19. Настройки на линии и щриховки;
 20. Настройки на изобразяване на елементите. Visibility/Graphic Overrides. Темплейти за изгледа (View Templates), филтри (Filters);
 21. Shared и Project параметри.
 22. Създаване на рамка за чертеж, поставяне на изгледи в чертежа;
 23. Импорт и експорт чертеж в DWG формат. Плотиране на чертежи директно от Revit;
 24. Създаване на таблици и извличане на количества;

Форма на провеждане на обучението

Обучението се провежа ПРИСЪСТВЕНО, в оборудвана учебна зала на БИМ Уни, като за всеки участник е превидено отделно работно място с компютър.

Кога се провежда курсът

Курсът ще се проведе от 9:00 до 13:10ч. всеки ден от 19.10 до 23.10.2020г.

Видео

Всеки курсист ще получи 6 месечен достъп до видеозапис на курса в системата на сайта.

Работни темплейти

На участниците се предоставя темплейт, който се използва в практиката за реални проекти.

Преподавател от практиката

Курсът се води от действащ проектант, с над 19 години опит. Курсът следва стъпките на реалното проектиране.

Библиотека фамилии

Всеки участник получава набор от фамилии, специално разработени и използвани за проекти за нашата практика.

Сертификат

Всеки завършил курса участник получава сертификат от BIM University и международно признат сертификат от Autodesk, за завършен курс в Authorized Training Center.

Консултация след курса

При възникването на въпроси при започване на проектиране с програмата след курса, получавате безплатна или платена консултация.

Печат гаранция за качество

Гаранция за качество

Всички наши курсове са на база реален опит в проектантската практика и с гаранция за високо качество на обучението. Ако обаче по някаква причина този курс не отговори на очакванията ви, ще ви възстановим платената сума. Възстановяване на таксата може да стане до последния ден от обучението.

Преподавател

Сертифициран от Autodesk прeподавател и действащ проектант по част Конструкции с опит над 20 години. Провежда обучения по Revit, Advance Steel, Robot Structural Analysis, AutoCAD и други повече от 10 години. Разработил е десетки темплейти, стилове и фамилии, които се използват от стотици проектанти.

Autodesk Certified Instructor badgeAutodesk Certified Professional Badge

Курс Content

Отвори всички